De scheiding van Kerk/Moskee en Staat

De Syrisch-Duitse politicoloog en islamgeleerde Bassam Tibi legt uit hoe je het onderscheid tussen een moslim en een islamist kunt maken (VK,270319): ‘Vraag de moslim of hij vindt dat de Islam ook politiek is en dat Allah leidend moet zijn bij de staatsinrichting. Als hij ja zegt is het een islamist’. Mooi, dat is duidelijk.

Maar als hij nee zegt weet je niet of hij liegt want in Nederland kon je (gezin) het wel eens heel erg moeilijk krijgen op je werk en op straat, als je eigenlijk ja zou willen zeggen. Trouwens, stel diezelfde vraag ook eens aan een hardgekookte CU/SGP/CDA-er, maar dan met de invulling ‘Christendom’ en ‘de Bijbel’. Nou ja, de agnosten en atheïsten hebben het maar makkelijk. 

Boetes op Waarheid in Singapore

De postmoderne mens meent dat alle waarheid relatief is en een kwestie van persoonlijk perspectief. Dat geeft zelfs democratische overheden de ruimte om dat perspectief in door politici gewenste richtingen te sturen (framing).

Autoritaire overheden, zoals in China, Turkije, Rusland of Singapore, zijn al een stap verder. Die bestraffen berichtgeving over onwelgevallige feiten door ze als onwaar te beboeten of te censureren. Daar kan zelfs Trump nog wat van leren.

Shell vraagt klimaatcenten

Nou wil Shell ons ook al laten betalen voor klimaatacties, 2 cent per liter benzine. Als je 500 keer bij ze tankt plant het bedrijf een boom. De vrouwelijke CEO van het bedrijf vertelde in een soort TED talk enthousiast over de nieuwe klimaatvriendelijke koers van het bedrijf. Weer zo’n absurde happening in de wereldvreemde werkelijkheid van de top van wereldbedrijven.

Als Shell nou eens een volledige jaarwinst investeerde in het planten van bomen of andere maatregelen dan zijn ze pas serieus. Maar ja, dat zouden de aandeelhouders nooit accepteren.

Buitenaardse wezens

De ex-echtgenote van Jeff Bezos, baas van Amazon, krijgt bij haar echtscheiding 32 miljard dollar. Dat is een bedrag waarmee je een half jaar bijna de hele gezondheidszorg in Nederland kunt betalen. Een bedrag waarvan je in veel Afrikaanse landen de hongerigen voor jaren van voedsel kunt voorzien. Een bizar bedrag.

De wereld van de superrijken kun je eigenlijk het beste aanschouwen als een buitenaardse planeet. En de superrijken zelf als buitenaardse wezens – Aliens.

Psychologisch profiel ‘terrorist’

Terrorisme bestrijders hechten kennelijk niet veel voorspellende waarde aan het psychologische profiel van een ‘terrorist’. In het geval van de ‘rechtsextremistische’ Tarrant blijken er, vooraf aan zijn aanslag, wel degelijk aanwijzingen voor een geweldsrisico te zijn.

Die aanwijzingen zijn de optelsom van:

  • man, jong, ongehuwd,
  • waarschijnlijk narcistische persoonlijkheidsstoornis met reddersfantasieën,
  • problemen met masculiniteit, macht/onmachts psychodynamiek,
  • bewondering voor fascistische leiders en extremisten zoals Breivik,
  • vroeg verstoorde gezinsrelaties door scheiding/dood,
  • drager van white supremacy/nationalistische symbolen (confederate flag, nazibanners, ed),
  • problematische affectieve relaties,
  • twijfelachtige arbeidsgeschiedenis,
  • online bestellen van wapenarsenaal,
  • verblijf in ‘problematische landen’ (Afghanistan, Turkije, Noord-Korea).

De combinatie van een persoonlijkheidsstoornis (voornamelijk Narcistisch/Psychopatisch) met een status van ‘maatschappelijk loser’ is een veelvoorkomend profiel van mass-shooters. (Columbine High, Virginia High, Sutherland Springs, Stoneman Douglas, Oslo/Utøya, Chattanooga Navy Reserve, Bastille day Nice, Orlando Pulse, etc.) 

De politiek/religieuze/raciale motivatie van hun daden, waarachter de ‘narcistisch/psychopatische loser’ zich schuil houdt, komt vaak achteraf door forensisch psychiatrisch onderzoek aan het licht. 

De AIVD zoekt in het kader van nationale veiligheid naar aanwijzingen voor georganiseerd terrorisme terwijl men beter, zeker bij de zgn ‘loners’, kan inzoomen naar aanwijzingen op het individuele niveau van de ‘narcistisch/psychopatische loser’ die niet zelden politiek/religieus/raciaal heldendom zoekt.

Zwart-Wit

Waarom wordt er zoveel gepolariseerd? Dat moet toch zijn omdat er een voordeel in zit. Welk voordeel? Polarisering verkoopt goed. Je krijgt er je opponent mee op de kast en op het verkeerde been. Je simplificeert er complexe problemen mee. Je rekruteert er goedgelovige medestanders mee. Je kan er wraak mee nemen. Je kan er je jaloezie en hebzucht mee verbergen. Je projecteert er je schuld en schaamte over je eigen falen mee. Je verhoogd er je  slachtofferstatus en zelfrespect mee. Nee, polariseren is winstgevend.

Opsporingsdiensten en Gökmen Tanis

Voor een forensisch psycholoog/psychiater is het moeilijk te begrijpen waarom Tanis bij justitie niet hoog op de lijst stond van personen met een hoog geweldsrisico en niet in voorarrest werd gehouden.

Daar was alle aanleiding toe bij de vooraf aan het incident reeds bekende gegevens: waarschijnlijke (covert) Narcistische Persoonlijksstoornis/ Antisociale Persoonlijkheidsstoornis + mogelijk wapenbezit + crimineel geweldsverleden + verslavingsproblematiek + meldingen en aangifte bij politie door familie + geschiedenis van gebroken (Turkse)familierelaties + arbeids- en financiële problematiek + ongehuwd/kinderloos + relationele problematiek+ uitingen van antivrouwenemancipatie + te verwachten in hechtenisneming/veroordeling wegens verkrachting.

Maakt Politie, OM, AIVD, NITV niet gebruik van de specialistische expertise van deze disciplines/profilers?

Identiteit als politiek

Radicale identiteitspolitiek voerende activisten willen macht over anderen (outgroup) en applaus van hun peergroup. En dat terwijl het hen veelal ontbreekt aan grondige feitenkennis, bewezen competentie en nette debatvaardigheden om een geloofwaardig identiteitsverhaal te kunnen onderbouwen. Radicale identiteitspolitieke activisten zijn getrainde fopslachtoffers die uit zijn op een moreel standbeeld. Die gedachtengang wordt toch niet door de eerste de besten met overtuigingskracht neergezet: J.Peterson, J.Haidt, S.Harris, F.Fukuyama.

Klimaatspookrijders

Wanneer wordt het in de media een politiek-morele doodzonde om publiekelijk klimaatverandering te ontkennen terwijl er inmiddels tonnen papier aan wetenschappelijk bewijs voor bestaan? Dit soort publieke figuren zaaien verwarring voor persoonlijk korte termijn politiek-financieel gewin en belemmeren daardoor dringend noodzakelijke maatschappelijke consensus om actie te ondernemen. Zouden dit soort figuren ook overdag gaan spookrijden op de A2, of is ze dat te riskant?