Geef de spionnen geen kans

Wilt u niet dagelijks door honderden bedrijven en instanties worden bespioneerd?

Dan helpen de volgende tips:

 1. Tenzij noodzakelijk voor een specifieke app: zet je locatie functie uit.
 2. Behalve voor telefoongesprekken: praat niet tegen je elektronica.
 3. Laat alleen strikt noodzakelijke apps gebruik maken van je camera en microfoon.
 4. Zet je Bluetooth alleen aan bij gebruik en daarna weer uit.
 5. Gebruik alleen je eigen Wifi, dus buitenshuis alleen 4G.
 6. Verbied taggen van foto´s waarin je voorkomt, bijvoorbeeld bij Facebook.
 7. Sluit elke app na gebruik.
 8. Gebruik bij accounts alleen een speciaal emailadres waarop gespamd kan (en zal) worden.
 9. Clean na gebruik van het web (kan automatisch) alle cookies op je apparaten.

Het is grappig om te zien welke advertenties de techies je beginnen te sturen, om maar uit te kunnen vinden waar je interesses liggen….

Als iemand een mes trekt…

Dramatisch filmpje op uTube (Sydney 7News), van een messentrekker in de binnenstad van Sydney die door enkele omstanders tenslotte overmeesterd wordt. In 3 minuten footage zie je de mensheid aan je voorbijtrekken: 

‘De Toeschouwer’, die op afstand kijkt maar niks doet. 

‘De Schijtlaars’, die op de vlucht slaat. 

‘De Negeerder’, die onverstoord doorloopt:’heeft niks met mij te maken’.

‘De Probleemoplosser’, die met een stoel moedig het gevaar tegemoet treed. 

‘De Afreageerder’, die het overmeesterde gevaar wel dood wil slaan. 

‘De Reli’, die ‘You will burn in hell’ roept. 

‘De Nette Burger’, die de omstanders tot kalmte maant en het overmeesterde gevaar voor het bevoegd gezag wil bewaren.

Vul voor ‘messentrekker’ nou es in: CO2, killervirussen, atoombommen, massamigratie, datacontrole, etc. Wat krijg je dan? Precies!, hetzelfde, toch? 

´Rent-seeking: eigenlijk afpersing

Eén van de belangrijkste gevolgen van de overheersing van de Westerse economieën door financiële markten, is het inmiddels alles doordringende verschijnsel dat economen ‘rent-seeking’ noemen.

Als je veel economische macht hebt, bijvoorbeeld omdat je als bedrijf weinig concurrentie hebt, dan ben je vrij om de prijs van je product te optimaliseren: je stelt de prijs vast op een zodanig hoog niveau dat je klanten nog net niet afhaken. Een bekend voorbeeld is Microsoft dat zijn Office software inmiddels letterlijk verhuurd op jaarbasis.

Rent-seeking: het opdrijven van prijzen naar een voor de markt nog net acceptabel niveau door economisch machtigen, zie je tegenwoordig in alle economische sectoren: farmacie, digitech-bedrijven, verhuur van woningen en bedrijfspanden, luxe (kleding ea) artikelen.

Dit verschijnsel deed zich al vaker voor in de geschiedenis, vooral in perioden van gebrek aan economische dynamiek, zoals bijvoorbeeld in Nederland in de 18e eeuw (de pruikentijd). Ook toen poogden de kapitaalkrachtigen zoveel mogelijk rendement uit hun kapitaal te halen, zonder nieuwe economische initiatieven te nemen.

Rent-seeking kun je ook zien als een vorm van economische afpersing van gemiddelde burgers door de economisch machtigen. Rijkere burgers volgen nu zelf ook dat voorbeeld: goedkope huizen opkopen om te verhuren met kortlopende tweejarige huurcontracten. Een vorm van afpersing van jongeren.

Het gevolg is een aanzienlijke overheveling van besteedbaar inkomen van gewone burgers naar reeds kapitaalkrachtigen, die met dit extra inkomen hun rent-seeking activiteiten nog verder uitbreiden.

Deze vorm van financiële toe-eigening vergroot noch de welvaart noch het welzijn van een land. Het vergroot slechts de inkomens- en vermogensverschillen.

Ethnisch profileren in de Amsterdamse Raad

Etnisch profileren is ‘het gebruik door politie van criteria of overwegingen omtrent ras, huidskleur, etniciteit, nationaliteit, taal en religie bij opsporing en rechtshandhaving, zowel op operationeel als organisatorisch niveau, terwijl daarvoor geen objectieve rechtvaardiging bestaat’. (Amnesty International)

We doen nogal wat aan het bestrijden van etnisch profileren bij de politie: bodycams, implicit bias training, spotterstraining, procedurele rechtvaardigheidscontrole, stopformulieren, biculturele politieagenten, publieks/buurt enquetes, reflectie op de politiecultuur, etc.

De conclusie uit het grote literatuuronderzoek naar al deze interventies (Tegengaan van etnisch profileren, Twynstra Gudde, 2018 ) is: 

 1. We weten nagenoeg niets over het effect van deze interventies noch over de aard en omvang van etnisch profileren. Ja, als een lokaal of landelijk politicus ook maar iets verstand heeft van wetenschappelijk onderzoek (statistische methoden en technieken, signaal detectie theorie, ed.) dan zal hij zich niet door het politiek correcte geroep van zijn stemmers laten leiden maar afgaan op de best beschikbare kennis uit onderzoeksresultaten. En die kennis ontbreekt geheel.
 2. Er is meer onderzoek nodig. Ja, dat is een open deur als je niets weet. 
 3. We moeten lering trekken uit elk onderzoek. Ja, waar is het anders voor?

Die discussie in de Amsterdamse Gemeenteraad mbt. etnisch profileren is dus een non-discussie waar non-maatregelen in het politiebeleid uit gaan rollen voor politieagenten die hun best gaan doen om weg te kijken. 

Je zou willen dat wetenschappers eens wat meer een grote mond zouden opentrekken tegenover politici met een grote mond.

Intimiderend of dienend leiderschap

Ze zijn vaak moeilijk uit elkaar te houden. Bully-leiders afficheren zich graag als dienende-leiders. En dienende-leiders krijgen niet zelden het verwijt bully’s te zijn. Een moreel-leider en een koopman-leider zijn soms moeilijk te onderscheiden. Hoe krijg je enig zicht op wat voor vlees je in de kuip hebt? Ik weet het ook niet maar ik moet dan wel altijd denken aan Frans de Waal, primatoloog. 

Bij de mensapen, chimpansees, is een goed leider iemand die lang in die positie zit, of beter gezegd die lang in die positie gehouden wordt, die een langere geschiedenis heeft als leider.  Een bully-leider heeft zelden of nooit zo’n leiderschapsgeschiedenis.

Een goede alpha-aap heeft goeie mannelijke en vrouwelijke coalities, en is ook voortdurend bezig die te vormen en te onderhouden. Een bully-leider doet dat niet en wordt zelf zo mogelijk door anticoalitie’s vermoord of uitgestoten. 

Een goede alpha gaat onderlinge ruzie’s in de tent tegen, vaak werpt hij zich tussen hen, op een onpartijdige manier. Het stresslevel in de groep is laag, alleen hoog bij de alpha zelf en bij de allerlaagsten in de rangorde.  Een bully slaat er onmiddellijk op, het stresslevel in de hele groep is hoog.

De goede alpha troost en vlooit ook de lageren in de rangorde, en neemt soms de zorg voor de kinderen even op zich. De bully doet dat niet, men is bang en sterk onderdanig aan hem.

Als de goede leider zijn alpha positie verliest aan krachtige jongere uitdagers dan wordt hij niet uitgestoten maar komt hij lager in de rangorde terecht, morrend maar accepterend, en de rust keert weer. De bully -leider wordt tenslotte met veel geweld van de troon gestoten, uitgestoten en zal alleen gehavend verder moeten. 

Zeg nou niet, ja dat gaat zo bij de apen, bij ons is dat allemaal veel ingewikkelder.

Natuurlijk bestaat de vrije wil!

De ‘vrije wil’ is een dubbelzinnig begrip. We bedoelen meestal dat ieder mens van moment tot moment zijn eigen beslissingen neemt. Dat sluit aan bij het gevoel van ieder individu als deze in vrijheid iets kan beslissen.

Op grond van natuurkundige wetten is die vrije keuze natuurlijk gedetermineerd door een groot aantal aan elkaar verbonden psychologische factoren in reeksen van oorzaken en gevolgen. Daarom stellen hersenwetenschappers als Lamme en Schwaab dat de vrije wil niet bestaat.

Toch kun je, zoals Carlo Rovelli, wereldberoemd natuurkundige, doet stellen dat die reeks van split second micro gebeurtenissen in het menselijk brein veel te complex zijn om ooit te voorspellen: “As clarified by Spinoza, free will is real: it is the name we give to our own inner complexity, which is too rich for us to disentangle or predict! Zelfs wetenschappers zal dit nooit lukken.

Menselijke waardigheid, wat is dat?

Iedereen weet wat menselijke Waardigheid is maar als je moet uitleggen wat het eigenlijk is sta je met je mond vol tanden. Er is geen definitie, je kunt het niet meten of tellen of kwalificeren. Zelfs de grote antieke en moderne filosofen en wetgevers laten hun gebitsresten achter in het concept Waardigheid.

En toch is Waardigheid het fundament waarop in onze tijd bv. De Verklaring voor de Rechten van de Mens, Het Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, het Handvest van de Verenigde Naties, Handvest Europese Grondrechten en allerlei medisch ethische verklaringen, codes en verdragen rust. Hoe komt dat toch? Hoe komt het dat het tijdloze begrip Waardigheid vooraf gaat aan de tijd- en plaatsgebonden Waarden en Normen en de daar weer uit afgeleide rechtsregels?

Kennelijk betreft het hier een kwestie waar het verstand, de Rede niet goed bij kan. Kennelijk betreft het hier een domein waar het gevoel en het ervaren de baas is. Zoals in een gedicht: het zijn woorden die je begrijpt maar de gevoelens die het oproept en die je diep in het hart kunnen raken overvallen je. En dan ‘weet’ je dat je op een waarheid bent gestuit. 

De verpleegster pakt de handen van een demente vrouw en wrijft er over. De soldaat bezoekt de moeder van zijn gevallen maat. De vluchteling deelt zijn water met een vluchtelingenkind. De rechter heeft clementie. De dokter tobt over een euthanasieverzoek.

Waar het lijden en de wanhoop van alle tijden heerst moeten we niet al teveel en te lang blijven denken maar handelen, dwz. de Waardigheid omarmen.

Graag meer filosofen op tv

Men vergeet nog al eens dat in elk goed debat rechten, plichten en regels gelden. Daarom beroept een slechte debater bij zijn twijfelachtige uitspraken zich maar al te graag op zijn ‘recht op een standpunt’ oftewel zijn zwijgrecht, terwijl hij juist dan de plicht heeft om uit te leggen. Daarom is het vermijden van spreekplicht een nederlaag en een doodzonde. Daarom is het een groot genot om goede debaters bezig te zien, hoe ze zich keurig in bochten wringen om zich aan de regels van de argumentatieleer te houden, om drogreden te voorkomen. Het filosofendebat in de tv-arena, I love it! Waarom hebben we dat in Nederland niet?