Newsstream blog na 14 jaar gestopt

Vijftig jaar lang had mijn generatie de illusie dat na de vernietigende wereldoorlogen van de 20e eeuw, er sprake zou zijn van echte menselijke vooruitgang. Van een vreedzame ontwikkeling van de menselijke samenlevingen wereldwijd via de Verenigde Naties onder aanvoering van Amerika.

Van vooruitgang in morele zin met als kernwaarden: mensenrechten, democratie en sociale rechtvaardigheid. Met een groeiende evenwichtig verdeelde welvaart voor iedereen, met toenemende technische mogelijkheden (vooral van de gezondheidszorg), met groeiend maatschappelijk welzijn door toenemende vrije tijd. Door de erkenning van de menselijke waardigheid voor iedere individu: emancipatie van vrouwen en minderheidsgroepen en mogelijkheden tot zelfontplooiing voor iedereen door onderwijs. Zoveel idealen leken ook echt bereikbaar…

De laatste 20 jaar is de enige feitelijke morele maatstaf financieel geworden: privébezit, eigen inkomen en materiele consumptie. Is een stille maar harde strijd ontstaan tussen bezitters/aandeelhouders en gewone burgers om verdeling van maatschappelijke inkomsten en kosten.  Is wereldwijd sprake van extreem graaigedrag daar waar mogelijk, vooral door de machtigen. Overal in het Westen is door de commerciële media en internet aangewakkerde maatschappelijke strijd ontstaan tussen geslachtofferde minderheidsgroepen en de samenleving, tussen laagopgeleiden en hoogopgeleiden, tussen een technocratisch financieel gedreven overheid en haar burgers. Monopolistische techbedrijven faciliteren propaganda en desinformatie die feitelijke informatie ondersneeuwen.

Inmiddels zijn we terug in de Geschiedenis, zoals we die in de 20e eeuw nog kenden. Er wordt weer massaal gebombardeerd in Europa. Miljoenen Europeanen zijn weer op de vlucht. Er is weer sprake van wereldwijde pandemieën, voedseltekorten, hoge en waarschijnlijk langdurige inflatie, economische stagnatie, politieke burgeroorlogen zoals in Amerika, onmachtige bestuurders en daarnaast ook nog eens dag in dag uit doorgaande veranderingen in het klimaat met nu al dagelijks vernietigende effecten op onze leefomgeving.

Dit blog gaat stoppen. Er valt op dit moment weinig te analyseren. Het zal zeker 10 jaar duren voordat het stof van de huidige situatie enigszins is neergedwarreld. We mogen hopen dat in die tijd nieuwe generaties, in Europa tenminste, kiezen voor gemeenschappelijke politieke hoofdthema’s om voor te strijden. Want de politieke extremen en de politieke versplintering als gevolg van individualisme en materiele belangenbehartiging zal de huidige maatschappelijke chaos alleen nog maar onbeheersbaarder maken.

Maart 2022

Jack Pheifer

Eén gedachte over “Newsstream blog na 14 jaar gestopt”

  1. Het einde van vele interessante blogs!
    Ik heb ze lang niet allemaal gelezen, maar zo nu en dan pikte ik er ‘n artikel uit.
    Dit laatste artikel is maar al te zeer waar helaas. Je legt de vinger op zoveel zere plekken. De wereld is er niet mooier op geworden.
    Lieve groet Marian

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *