Schuldspel

Ben ik schuldig? Doe de schuldtest: Was ik boosaardig, wreed, agressief, beledigend, kleinerend, vernederend of schadelijk voor het welzijn van de ander? (S. Forward; Emotionele-Chantage) 

Nee? Ga verder naar Barteljorisstraat. 

Ja? Ga 3 plaatsen terug.

Het Monopoly spel is sinds 1935 meer dan 200 miljoen verkocht, in 26 landen (Wikipedia). Ja, het vrije neoliberale marktprincipe is een dobbelspelletje dat nog steeds veel geruzie oplevert!

Geef de spionnen geen kans

Wilt u niet dagelijks door honderden bedrijven en instanties worden bespioneerd?

Dan helpen de volgende tips:

 1. Tenzij noodzakelijk voor een specifieke app: zet je locatie functie uit.
 2. Behalve voor telefoongesprekken: praat niet tegen je elektronica.
 3. Laat alleen strikt noodzakelijke apps gebruik maken van je camera en microfoon.
 4. Zet je Bluetooth alleen aan bij gebruik en daarna weer uit.
 5. Gebruik alleen je eigen Wifi, dus buitenshuis alleen 4G.
 6. Verbied taggen van foto´s waarin je voorkomt, bijvoorbeeld bij Facebook.
 7. Sluit elke app na gebruik.
 8. Gebruik bij accounts alleen een speciaal emailadres waarop gespamd kan (en zal) worden.
 9. Clean na gebruik van het web (kan automatisch) alle cookies op je apparaten.

Het is grappig om te zien welke advertenties de techies je beginnen te sturen, om maar uit te kunnen vinden waar je interesses liggen….

Als iemand een mes trekt…

Dramatisch filmpje op uTube (Sydney 7News), van een messentrekker in de binnenstad van Sydney die door enkele omstanders tenslotte overmeesterd wordt. In 3 minuten footage zie je de mensheid aan je voorbijtrekken: 

‘De Toeschouwer’, die op afstand kijkt maar niks doet. 

‘De Schijtlaars’, die op de vlucht slaat. 

‘De Negeerder’, die onverstoord doorloopt:’heeft niks met mij te maken’.

‘De Probleemoplosser’, die met een stoel moedig het gevaar tegemoet treed. 

‘De Afreageerder’, die het overmeesterde gevaar wel dood wil slaan. 

‘De Reli’, die ‘You will burn in hell’ roept. 

‘De Nette Burger’, die de omstanders tot kalmte maant en het overmeesterde gevaar voor het bevoegd gezag wil bewaren.

Vul voor ‘messentrekker’ nou es in: CO2, killervirussen, atoombommen, massamigratie, datacontrole, etc. Wat krijg je dan? Precies!, hetzelfde, toch? 

´Rent-seeking: eigenlijk afpersing

Eén van de belangrijkste gevolgen van de overheersing van de Westerse economieën door financiële markten, is het inmiddels alles doordringende verschijnsel dat economen ‘rent-seeking’ noemen.

Als je veel economische macht hebt, bijvoorbeeld omdat je als bedrijf weinig concurrentie hebt, dan ben je vrij om de prijs van je product te optimaliseren: je stelt de prijs vast op een zodanig hoog niveau dat je klanten nog net niet afhaken. Een bekend voorbeeld is Microsoft dat zijn Office software inmiddels letterlijk verhuurd op jaarbasis.

Rent-seeking: het opdrijven van prijzen naar een voor de markt nog net acceptabel niveau door economisch machtigen, zie je tegenwoordig in alle economische sectoren: farmacie, digitech-bedrijven, verhuur van woningen en bedrijfspanden, luxe (kleding ea) artikelen.

Dit verschijnsel deed zich al vaker voor in de geschiedenis, vooral in perioden van gebrek aan economische dynamiek, zoals bijvoorbeeld in Nederland in de 18e eeuw (de pruikentijd). Ook toen poogden de kapitaalkrachtigen zoveel mogelijk rendement uit hun kapitaal te halen, zonder nieuwe economische initiatieven te nemen.

Rent-seeking kun je ook zien als een vorm van economische afpersing van gemiddelde burgers door de economisch machtigen. Rijkere burgers volgen nu zelf ook dat voorbeeld: goedkope huizen opkopen om te verhuren met kortlopende tweejarige huurcontracten. Een vorm van afpersing van jongeren.

Het gevolg is een aanzienlijke overheveling van besteedbaar inkomen van gewone burgers naar reeds kapitaalkrachtigen, die met dit extra inkomen hun rent-seeking activiteiten nog verder uitbreiden.

Deze vorm van financiële toe-eigening vergroot noch de welvaart noch het welzijn van een land. Het vergroot slechts de inkomens- en vermogensverschillen.

Ethnisch profileren in de Amsterdamse Raad

Etnisch profileren is ‘het gebruik door politie van criteria of overwegingen omtrent ras, huidskleur, etniciteit, nationaliteit, taal en religie bij opsporing en rechtshandhaving, zowel op operationeel als organisatorisch niveau, terwijl daarvoor geen objectieve rechtvaardiging bestaat’. (Amnesty International)

We doen nogal wat aan het bestrijden van etnisch profileren bij de politie: bodycams, implicit bias training, spotterstraining, procedurele rechtvaardigheidscontrole, stopformulieren, biculturele politieagenten, publieks/buurt enquetes, reflectie op de politiecultuur, etc.

De conclusie uit het grote literatuuronderzoek naar al deze interventies (Tegengaan van etnisch profileren, Twynstra Gudde, 2018 ) is: 

 1. We weten nagenoeg niets over het effect van deze interventies noch over de aard en omvang van etnisch profileren. Ja, als een lokaal of landelijk politicus ook maar iets verstand heeft van wetenschappelijk onderzoek (statistische methoden en technieken, signaal detectie theorie, ed.) dan zal hij zich niet door het politiek correcte geroep van zijn stemmers laten leiden maar afgaan op de best beschikbare kennis uit onderzoeksresultaten. En die kennis ontbreekt geheel.
 2. Er is meer onderzoek nodig. Ja, dat is een open deur als je niets weet. 
 3. We moeten lering trekken uit elk onderzoek. Ja, waar is het anders voor?

Die discussie in de Amsterdamse Gemeenteraad mbt. etnisch profileren is dus een non-discussie waar non-maatregelen in het politiebeleid uit gaan rollen voor politieagenten die hun best gaan doen om weg te kijken. 

Je zou willen dat wetenschappers eens wat meer een grote mond zouden opentrekken tegenover politici met een grote mond.