Waanzin ten top

Een file van meer dan 200 mensen op het laatste paadje naar de top van de Himalaya. Eigenlijk een onvoorstelbaar plaatje. Tienduizenden euro’s en een keur aan Nepalese helpers om die mensen ( zelfs minder validen) naar boven te brengen voor een minuut op de top van de wereld.

De klimmers pogen een unieke prestatie neer te zetten en tegelijkertijd een hemelse ervaring op te doen. Maar inmiddels is zelfs de Himalaya een eenvoudige  bestemming voor rijke toeristen geworden die al concurrerend elkaar verdringend naar boven worden gebracht en er zelfs de dood vinden.

De cultuur van ego identiteit, authenticiteit, uniciteit, competitie en streven naar succes leidt tot dit soort beschamende taferelen in de laatste ecologische ongerepte gebieden van onze wereld.

Zelfbepaling?

Vroeger was je een kind van God en een slaaf van de baas. Nu ben je het verdienmodel van de CEO en het speeltje van Zückerberg. Straks wordt je jezelf en ‘de laatste mens’ van Nietzsche. Ach, dat Zelf, die identiteit, wat is dat nou eigenlijk?

Zelfkennis is weten wat je van jezelf weet, weten wat je van jezelf niet weet, en wat je niet weet dat je niet weet. Kortom, zelfkennis is een hachelijke zaak, nou ja, je doet je best voor een plaatsje in de pikorde.

Nederland tegen verbod landbouwgif

Klimaatverandering is slechts één onderdeel van de onheilspellende verandering van de menselijke leefomgeving. Ik begrijp niet waarom we bereid zijn vele miljarden over vele jaren te investeren in het afbouwen van het gebruik van fossiele brandstoffen, terwijl “we” (Nederlandse opstelling in de EU) bijvoorbeeld tegelijkertijd niet bereid zijn de vele kankerverwekkende landbouwgiffen af te zweren.

Giffen die de natuurlijke balans in onze essentiële leefomgeving aantasten: grondwater, insectenstand, vogelpopulaties en ecologische diversiteit. Kortzichtigheid kenmerkt de Nederlandse politiek zodra het gaat om landbouwbelangen.

De Swaan als ‘essentialist’

Maar……. vrouwen zijn anders dan mannen anders waren ze wel gelijk. Als ze ongelijk zijn zal de een dominant over de ander zijn. Als ze gelijk zijn zullen beide proberen dominant over de ander te zijn.

Dat geldt van amoebe tot bonobo. Plus het dier..mens natuurlijk. De hele organische wereld is (evolutionair) georganiseerd in hiërarchieën.  

Duszzz……Je wint of je verliest, en de derde (uit)weg is……je uit de pikorde zo veel als mogelijk terugtrekken. Toch?

Tegen de Vrouw

‘Tegen de Vrouw’ beschrijft de invloed van de emancipatie van de vrouw op de maatschappelijke ontwikkelingen vooral in de afgelopen 50 jaar. Beschrijvend, niet moraliserend, maar wel heel fundamenteel. Door zo’n publicatie ga je beter begrijpen hoe…..

https://www.trouw.nl/cultuur/abram-de-swaan-beschrijft-de-stuiptrekkingen-van-het-patriarchaat~a015442b

Waarom noemen we dit subsidie?

Juichende commentaren in de media: de regering verlengt de subsidieregeling voor zonnepanelen. Dat wil zeggen dat huiseigenaren de door hun zelf betaalde zonnepanelen opgewekte elektriciteit mogen verbruiken zonder er energiebelasting en btw over te hoeven betalen.

De overheid vindt dus blijkbaar dat alles wat ik als particulier zelf doe, in plaats van laat doen, in principe belastbaar is. We worden dus blijkbaar ook gesubsidieerd als we zelf ons huis schilderen (immers de overheid ontvangt ook dan geen btw).

Neerbuigend

Valt het u misschien ook op, die standaard plastic empathische uitdrukking van politici, bestuurders, en andere gezagsdragers wanneer ze in een interview kritiek krijgen: ‘Ja dat snap ik (heel goed)’. Je hoort het hun cursusleider ‘omgaan met de media’ al zeggen: ‘nooit direct in de verdediging gaan, altijd eerst je opponent begrip geven voor zijn standpunt, altijd eerst respect tonen voor hun achterliggende emotie, want daar gaat het om, anders krijgen ze het gevoel dat je niet naar hen luistert, anders wordt het een nutteloos twistgesprek’. Zoiets. 

Pas op voor de neerbuigendheid in schaapskleren.