Totale overschatting eigen rol

Het CBR heeft dringend artsen nodig om de enorme achterstanden bij de keuring van oudere automobilisten weg te werken. Incompetente organisatie natuurlijk, want deze situatie had je al jaren aan kunnen zien komen en duurt nu ook al jaren. Tot grote schade van de burger.

De dringend benodigde extra artsen die af en toe zo’n keuring kunnen doen, moeten echter wel, zo blijkt nu, eerst een opleiding van 5 weken volgen voordat ze in staat worden geacht vast te stellen of iemand, die al tientalen jaren auto rijdt, dit ook in de toekomst nog zal kunnen. En daar hebben de meeste artsen weinig zin in en tijd voor. Het lukt het CBR dus nauwelijks die artsen aan te trekken.

Niet alleen een incompetente organisatie, dat CBR, maar ook nog eens een club die haar eigen belangrijkheid volstrekt overschat,. Jammer genoeg zijn er meer van dit soort ambtelijke organisaties met veel te grote bevoegdheden en een opgeblazen idee van de eigen rol in de samenleving. Zou Pechtold zo’n club kunnen enig gezond verstand bij kunnen brengen?

Laffe bestuurders

Boeren kunnen massaal ongestraft actie voeren voor hun financiële belangen, gesteund met geld van de agro-industrie.

Jonge mensen worden massaal gearresteerd en ieder beboet voor 350 euro omdat ze actie voeren voor hun onzekere toekomst in een door klimaat veranderingen bedreigde wereld, waar de landbouw voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor is.

Bestuurders treden altijd krachtig op tegen de kleine burger, maar nooit tegen de vertegenwoordigers van grote industriële belangen. Deze democratie is laf en lam.

Eet geen Portugese avocado´s

Beseffen de voorstanders van vegetarische diëten en gezonde voeding wel hoeveel milieuproblemen het produceren van ´hun´ voorkeursvoeding elders veroorzaken? In Zuid-Portugal vechten de inwoners van vele dorpen al jaren tegen de aanleg van enorme  avocadoplantages, die het schaars aanwezige grondwater in kubieke meters per seconde verbruiken, waardoor de omgeving van die plantages totaal uitdrogen.

Wat voor kwaad zit in de goeden?

Om onder andere Maxim Februari te parafraseren: stompzinnigheid, oppervlakkigheid, onverschilligheid, angst voor de chef, hypocrisie, leedvermaak, onderlinge concurrentie, zelfzuchtige ambitie, machtsspelletjes, vriendjespolitiek en belangentegenstellingen etc.

Vooral ook binnen de almaar uitdijende organisaties van al die instanties die toezicht horen te houden op de uitvoering van democratische wetten.

Is alleen Intersectionaliteit het strijdveld voor Links?

De hooglopende identiteitsdiscussie binnen de progressieve wereld is een godsgeschenk voor politieke- en economische machthebbers. Te bevorderen culturele verandering kunnen ze met de mond belijden en marketingtechnisch uitdragen. Kost maar weinig.

Dit strijdveld leidt echter wel de aandacht voortdurend af van de feitelijke problemen waar een grote meerderheid van alle intersectionele burgers al jaren tegenop boxen.

Rosanne Hertzberger schreef daar twee prachtige columns over in de NRC.

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/08/09/zwart-en-wit-hebben-dezelfde-wensen-a3969647

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/08/17/een-dode-in-het-verkeer-gekmakend-en-onsexy-a3970332

Geef de spionnen geen kans

Wilt u niet dagelijks door honderden bedrijven en instanties worden bespioneerd?

Dan helpen de volgende tips:

  1. Tenzij noodzakelijk voor een specifieke app: zet je locatie functie uit.
  2. Behalve voor telefoongesprekken: praat niet tegen je elektronica.
  3. Laat alleen strikt noodzakelijke apps gebruik maken van je camera en microfoon.
  4. Zet je Bluetooth alleen aan bij gebruik en daarna weer uit.
  5. Gebruik alleen je eigen Wifi, dus buitenshuis alleen 4G.
  6. Verbied taggen van foto´s waarin je voorkomt, bijvoorbeeld bij Facebook.
  7. Sluit elke app na gebruik.
  8. Gebruik bij accounts alleen een speciaal emailadres waarop gespamd kan (en zal) worden.
  9. Clean na gebruik van het web (kan automatisch) alle cookies op je apparaten.

Het is grappig om te zien welke advertenties de techies je beginnen te sturen, om maar uit te kunnen vinden waar je interesses liggen….

´Rent-seeking: eigenlijk afpersing

Eén van de belangrijkste gevolgen van de overheersing van de Westerse economieën door financiële markten, is het inmiddels alles doordringende verschijnsel dat economen ‘rent-seeking’ noemen.

Als je veel economische macht hebt, bijvoorbeeld omdat je als bedrijf weinig concurrentie hebt, dan ben je vrij om de prijs van je product te optimaliseren: je stelt de prijs vast op een zodanig hoog niveau dat je klanten nog net niet afhaken. Een bekend voorbeeld is Microsoft dat zijn Office software inmiddels letterlijk verhuurd op jaarbasis.

Rent-seeking: het opdrijven van prijzen naar een voor de markt nog net acceptabel niveau door economisch machtigen, zie je tegenwoordig in alle economische sectoren: farmacie, digitech-bedrijven, verhuur van woningen en bedrijfspanden, luxe (kleding ea) artikelen.

Dit verschijnsel deed zich al vaker voor in de geschiedenis, vooral in perioden van gebrek aan economische dynamiek, zoals bijvoorbeeld in Nederland in de 18e eeuw (de pruikentijd). Ook toen poogden de kapitaalkrachtigen zoveel mogelijk rendement uit hun kapitaal te halen, zonder nieuwe economische initiatieven te nemen.

Rent-seeking kun je ook zien als een vorm van economische afpersing van gemiddelde burgers door de economisch machtigen. Rijkere burgers volgen nu zelf ook dat voorbeeld: goedkope huizen opkopen om te verhuren met kortlopende tweejarige huurcontracten. Een vorm van afpersing van jongeren.

Het gevolg is een aanzienlijke overheveling van besteedbaar inkomen van gewone burgers naar reeds kapitaalkrachtigen, die met dit extra inkomen hun rent-seeking activiteiten nog verder uitbreiden.

Deze vorm van financiële toe-eigening vergroot noch de welvaart noch het welzijn van een land. Het vergroot slechts de inkomens- en vermogensverschillen.

Stiglitz: hoe nu verder?

Zelfs de NRC is nu van mening dat de huidige vorm van het neoliberale kapitalisme geen toekomst meer heeft. De vraag is echter: hoe moet het dan verder?

In the Guardian beschrijft nobelprijswinnend econoom Stiglitz welke stappen nodig zijn om de economische wereld in de toekomst anders te organiseren.

https://www.theguardian.com/business/2019/may/30/neoliberalism-must-be-pronouced-dead-and-buried-where-next