Populisme: ontbrekende legitimiteit overheid

In een democratie wordt de door de burgers ervaren legitimiteit van de macht van bestuurders en politici in de eerste plaats bepaald door de wijze waarop deze nationaal de burgers beschermen en de belangen van de burgers behartigen.

Inmiddels zie je door heel Europa heen, ook in Nederland, dat rond de helft van de bevolking (zie bijvoorbeeld Brexit) duidelijk van mening is dat de machtigen de burgers niet meer beschermen tegen de bedreigingen die fundamenteel hun dagelijks leven aantasten.

Het universalisme van de intellectuele voorhoede, het economisch neoliberalisme van de vrije marktdenkers en het evangelie van het individualisme roepen nu forse tegenkrachten op, welke onder de noemer populisme door de bovenlaag in de samenleving worden afgewezen. Maar je ziet in Groot Brittannië dat die tegenkrachten inmiddels leiden tot politieke chaos en forse economische neergang.

Wellicht moeten politici zich duidelijker afvragen welke bescherming de burgers vragen. Bijvoorbeeld tegen ambtelijke instanties die er al jaren niet in slagen vergoedingen toe te kennen voor enig zwaar beschadigd huis in het aardbevingsgebied in Groningen. En tegen.., en tegen…, en tegen. Een lange lijst is eenvoudig op te stellen. Maar de economische ideologie en politieke-bestuurlijke stroperigheid van de bovenlaag verhindert hen te denken vanuit het gezichtspunt van de burger. Daar zullen ze nog een behoorlijke prijs voor betalen, net als in Engeland. 

Waanzin ten top

Een file van meer dan 200 mensen op het laatste paadje naar de top van de Himalaya. Eigenlijk een onvoorstelbaar plaatje. Tienduizenden euro’s en een keur aan Nepalese helpers om die mensen ( zelfs minder validen) naar boven te brengen voor een minuut op de top van de wereld.

De klimmers pogen een unieke prestatie neer te zetten en tegelijkertijd een hemelse ervaring op te doen. Maar inmiddels is zelfs de Himalaya een eenvoudige  bestemming voor rijke toeristen geworden die al concurrerend elkaar verdringend naar boven worden gebracht en er zelfs de dood vinden.

De cultuur van ego identiteit, authenticiteit, uniciteit, competitie en streven naar succes leidt tot dit soort beschamende taferelen in de laatste ecologische ongerepte gebieden van onze wereld.

Nederland tegen verbod landbouwgif

Klimaatverandering is slechts één onderdeel van de onheilspellende verandering van de menselijke leefomgeving. Ik begrijp niet waarom we bereid zijn vele miljarden over vele jaren te investeren in het afbouwen van het gebruik van fossiele brandstoffen, terwijl “we” (Nederlandse opstelling in de EU) bijvoorbeeld tegelijkertijd niet bereid zijn de vele kankerverwekkende landbouwgiffen af te zweren.

Giffen die de natuurlijke balans in onze essentiële leefomgeving aantasten: grondwater, insectenstand, vogelpopulaties en ecologische diversiteit. Kortzichtigheid kenmerkt de Nederlandse politiek zodra het gaat om landbouwbelangen.

Tegen de Vrouw

‘Tegen de Vrouw’ beschrijft de invloed van de emancipatie van de vrouw op de maatschappelijke ontwikkelingen vooral in de afgelopen 50 jaar. Beschrijvend, niet moraliserend, maar wel heel fundamenteel. Door zo’n publicatie ga je beter begrijpen hoe…..

https://www.trouw.nl/cultuur/abram-de-swaan-beschrijft-de-stuiptrekkingen-van-het-patriarchaat~a015442b

Waarom noemen we dit subsidie?

Juichende commentaren in de media: de regering verlengt de subsidieregeling voor zonnepanelen. Dat wil zeggen dat huiseigenaren de door hun zelf betaalde zonnepanelen opgewekte elektriciteit mogen verbruiken zonder er energiebelasting en btw over te hoeven betalen.

De overheid vindt dus blijkbaar dat alles wat ik als particulier zelf doe, in plaats van laat doen, in principe belastbaar is. We worden dus blijkbaar ook gesubsidieerd als we zelf ons huis schilderen (immers de overheid ontvangt ook dan geen btw).

Verschillende culturen

Dave Eggers heeft een nieuwe roman uitgebracht, “The Parade”, o.a. over omgang tussen mensen uit verschillende culturen.

Uit de NRC recensie: “Overtuigend laat Eggers zien hoe lastig het is culturele subtiliteiten, trauma’s, ressentimenten en het gewicht van lokale geschiedenis daadwerkelijk te doorgronden, laat staan te doorvoelen”.

Amerikaans facisme

De auteur en Nobelprijswinnaar Sinclair Lewis beschreef in 1934 tijdens de opkomst van het fascisme in Europa hoe de door hem verwachte toekomstige fascistische staat in Amerika er uit zou zien:    “a government of the profits, by the profits, for the profits”.

Ook zou hij gezegd hebben: “when fascism comes to America it will be wrapped in the (American) flag and carrying a (Christian) cross”.

Achterlijk?

De Britse historicus Simon Winder verzet zich tegen het idee dat de geschiedenis van de mensheid door de moderniteit als achterhaald en achterlijk beschouwd kan worden.

“Mensen hebben altijd dezelfde ambities en nieuwsgierigheid gehad. We kunnen dat misschien niet meer achterhalen, maar dat wil nog niet zeggen dat men toen in duisternis liep. Het leven was vroeger net zo rijk en complex als nu.”

Juist daarom zouden we veel van de menselijke geschiedenis kunnen leren. Om niet steeds eindeloos dezelfde fouten te maken.

Boetes op Waarheid in Singapore

De postmoderne mens meent dat alle waarheid relatief is en een kwestie van persoonlijk perspectief. Dat geeft zelfs democratische overheden de ruimte om dat perspectief in door politici gewenste richtingen te sturen (framing).

Autoritaire overheden, zoals in China, Turkije, Rusland of Singapore, zijn al een stap verder. Die bestraffen berichtgeving over onwelgevallige feiten door ze als onwaar te beboeten of te censureren. Daar kan zelfs Trump nog wat van leren.