De nek omdraaien

Het meeste nieuws van extreem rechtse en  -linkse populistische partijen is geen berichtgeving waard. Dat nieuws gaat meestal over onjuiste feiten, non-gebeurtenissen of is slechts getoeter om aandacht. Als de officiële media uit commerciële motieven die berichten toch plaatsen, werken ze mee aan het de nek omdraaien van onze democratie. Nota bene de enige regeringsvorm die de vrijheid van die media garandeert. Premier Baudet zal binnen de kortste keren oppositionele media daarna zelf de nek omdraaien. Voorbeelden te over in de wereld.

Oorzaak Stress en Burnout

TNO publiceerde kortgeleden een rapport, waarin geconcludeerd werd dat werknemers tegenwoordig meer lijden aan werkstress en burn-out. Als belangrijkste reden zagen de onderzoekers dat veel werknemers tegenwoordig een gebrek aan autonomie in hun werk ervaren en zich vaker dan vroeger opgejaagd voelen. Waarom werknemers dit ervaren konden de onderzoekers niet vaststellen….

Een voor de hand liggende reden is het binnen de meeste organisaties allesoverheersende streven naar efficiency: zo veel mogelijk doen met zo weinig mogelijk mensen. Er is inmiddels een hele generatie managers en werknemers opgegroeid die dit volstrekt vanzelfsprekend vinden, niet beseffend dat slechts sprake is van een kapitalistisch geloofsdogma.

Je moet als werknemer vaak 24/7 beschikbaar zijn of op 7 dagen zelfs werkuren beschikbaar stellen tussen 7:00 en 22:00. Dat werken gaat onder hoge werkdruk: snel,snel,snel , maar wel volgens de werkprotocollen.

Managers die willen presteren proberen hun op een spreadsheet uitgerekende mogelijke besparingen, opgelegd door directie, bestuurders en consultants, te realiseren door hun medewerkers heel weinig eigen ruimte te geven om van de werkregels af te wijken.

Detailbesturing door managers van werkminuten van werknemers en voortdurende prestatie rapportages, leiden tot uiterst benauwende werkomstandigheden. Ik aarzel niet om het als een moderne, zij het overeengekomen, vorm van slavernij te betitelen. En arbeidsslaven die deze manier van werken niet aan kunnen, wijten dit veelal ook nog eens aan zichzelf volgens een ander cultureel geloofsdogma (falen is je eigen schuld).

Zie ook het volgende artikel van Chris Koopmans.

50 jaar vooruit kijken: geldt dat ook voor ons leefmilieu?

De pensioenen moeten volgens politici  nu gekort worden omdat er anders bij de huidige rente over 50 jaar te weinig geld is om de dan uit te betalen pensioenen nog uit te keren.

Als het om ons leefmilieu gaat wordt niet gedacht of we over 50 jaar nog een plek om te ademen, te leven en te wonen hebben. Dan luistert men liever naar ondernemers met hun korte termijn gerichte winstblik, die vrezen voor hogere kosten als gevolg van de energietransitie. Dat moeten de burgers maar betalen, waaronder de ouderen uit hun lagere pensioenen.

Waarom zo snel van het gas af?

Zoals Arjen Lubach in 2018 al aantoonde: Nederland wekt zelf nog niet eens 3 % duurzame energie op via zon en wind. De andere 3% komt van CO2 producerende verbranding van hout in elektriciteitscentrales. Dat percentage zal snel toe kunnen nemen door de lopende bouw van windmolenparken op zee en zonnecentrales op het platteland. Maar met de in uitvoering zijnde plannen is het elektriciteits-hoogspanningsnetwerk van Tennet inmiddels ook vol gepland. Iedereen die nu nog plannen indient krijgt njet als antwoord: dan moet eerst het netwerk met bovengrondse hoogspanningsmasten worden uitgebreid. Waarvoor een vergunningsprocedure van jaren (en dito bezwaarprocedures) nodig is.

Kortom Nederland kan de komende tien jaar maar stap voor stap zijn duurzame energieproductie opvoeren. Vanwaar dan die druk op de burgers om snel van het gas af te koppelen (hogere gasprijzen en hogere belastingen)? Moeten we weer eens concluderen dat politici meer hechten aan politiek goedgekeurde doelen/plannen in plaats van het ook werkelijke tot uitvoering kunnen brengen van die plannen?

De komende jaren stoken de energiecentrales dus nog gewoon door op goedkope kolen en gas. Het zullen meestal wel kolen zijn, want onze bestuurders willen niet graag gas importeren, hoe goedkoop het ook beschikbaar is vanuit het buitenland. Dat tast de handelsbalans aan (die al tientallen jaren een enorm overschot vertoont). Liever tasten ze de betalingsbalans van de burgers aan (die al jaren een enorm tekort vertoont).

Brexit chaos

Het neoliberalisme leidde in Groot-Brittannië tot grote sociale armoede. De machtige mediakapitalisten slaagden erin de EU daarvan de schuld te geven. De rijken maaiden de velden kaal, maar oogsten nu chaotische Brexit toestanden. Het doet denken aan de chaos tijdens de Duitse Weimar republiek in de jaren twintig, toen de Engelsen er voor zorgden dat Duitsland na de Eerste Wereldoorlog werd kaalgeplukt. Hetgeen Hitler aan de macht bracht en tot de Tweede Wereldoorlog leidde…

Hijsen de Gemeenten nu ook de vlag?

Het klimaatakkoord is een ratjetoe van maatregelen, opgesteld door belanghebbende partijen volgens het principe dat de vervuiler niet betaalt.

De leider van de grootste regeringspartij, Klaas Dijkhof van de VVD, vindt zelfs die plannen al te ver gaan.

Hijsen de Gemeenten nu ook de vlag, net als tegen de uitspraken van een paar dominees?