Wij hebben een virus en we zijn een virus

Ach, in zekere zin zijn wij mensen natuurlijk ook een soort virus en een pandemie als je kijkt naar de definities.

Definitie virus: Een virus is een (microscopisch klein) deeltje erfelijk materiaal, in een (eiwit) omhulsel, dat actief wordt als zij cellen van levende organismen binnendringen, en vervolgens die gastheercellen vernietigen waarvan zij afhankelijk zijn om zich te kunnen vermenigvuldigen.

Dat wij microscopisch klein zijn tov. van onze aardse leefomgeving, nog niet een zandkorrel in het universum, dat zal niemand willen ontkennen. En dat wij een stukje DNA zijn met een omhulsel dat er op uit is volgens de Darwiniaanse wetten zich te vermenigvuldigen al evenmin. Dat wij actief zijn met het binnendringen in het leven van andere organismen, mensen, dieren, planten, dat wij binnendringen in levende ecosystemen, ze vernietigen om onszelf in stand te houden en te vermenigvuldigen, ook dat valt moeilijk te ontkennen. Die totale parasitaire afhankelijkheid is een één op één relatie.

Nu zijn virussen op zich geen probleem, er zijn er enkele duizenden soorten van die in elk levend organisme voorkomen, en evolutionair gewoon hun blinde pad volgen. Het probleem met virale en bacteriologische infectieziekten ontstaat pas, zeker voor de mens, als de schaalgrootte ervan plotseling verandert, dwz. als er een ziekteverwekkende epidemie ontstaat.   

Definitie van een epidemie: Een epidemie is een (besmettelijke) ziekte die in een grotere frequentie voorkomt dan normaal voorkomt.

Het geval is dat de schaalgrootte van de menselijke aanwezigheid op aarde tot voor de landbouwrevolutie van zo’n 20.000 jaar geleden erg klein was. Daniel Dennet (filosoof) berekende dat de mens 10.000 jaar geleden minder dan 0,1% van al het gewervelde leven uitmaakte. Vandaag de dag is dat percentage (incl. vee en huisdieren) 98%!! Die superevolutionaire explosie van ‘het virus mens’ is volstrekt uniek in de aardse geschiedenis. Maar dergelijke snelle en omvangrijke explosies komen wel voor in de wereld van de virussen! En met die superevolutionaire mensexplosie kwamen wereldwijd ook epidemieën, plagen en volksrampen voor. Er zijn volop  documenten uit de Oudheid die van epidemieën onder volkeren verhalen. Wat de wereldwijde explosie van het ‘virus mens’ betreft moeten we dus qua schaalgrootte verder gaan: de pandemie.

Definitie van een pandemie: Een pandemie is een wereldwijde epidemie.

Ook zonder onze moderne schepen, treinen en vliegtuigen, met gebergten en zeeën die de ene samenleving van de andere scheiden, vonden er pandemieën plaats. Ongetwijfeld met een tragere verspreidingssnelheid, maar wel degelijk met dezelfde onvermijdelijkheid en eenzelfde verwoestend effect. De pest, de pokken, de mazelen, lepra, cholera, dysenterie, malaria, (spaanse)griep, tbc, die pandemieën hebben we redelijk goed onder controle gekregen. En idem, in de moderne tijd: Ebola, Hiv, Sars en Q-koorts. En met Covid19 zal het tzt. ook wel weer lukken. 

Maar de pandemie van ‘het virus mens’ met zijn verwoestende effect op de oceanen, bossen, dier- en insecten soorten, op de hele biosfeer en het aardse klimaat, ja, die ‘pandemische infectieziekte genaamd mens’ krijgt de planeet maar niet onder controle. Is dat misschien omdat we onszelf in alle hoogmoed liever zien als hooguit een evolutionair ietwat oversuccesvolle unieke soort? Maar onszelf niet willen zien als een uniek soort pandemie? Als ‘een tijdelijke ziekte van de aardkorst’, om met Nietzsche te spreken. 

Ach, het is al zo vaak gezegd: in het 4,5 miljard jaar bestaan van de aarde is het leven al zo vaak uitgestorven; macro-historisch is de mens nog geen seconde op aarde en hij maakt er al een puinhoop van; de mens is de enige soort die zijn (zelf)vernietiging zou kunnen stoppen maar hij danst nog vrolijk door op de muziek op het dek van de Titanic.

Kijk, wat die coronacrisis betreft, daar komen we met inmiddels teisterend veel leed en diepe ellende wel weer uit, zonder apocalyptische toestanden. Maar je moet ook het grote plaatje kunnen zien: ook wij zijn een soort virus, een pandemisch, parasitair wezen dat niet vaak en hard genoeg gewaarschuwd kan worden.

De tijd van voor de coronacrisis kan maar beter niet terug komen.

Aliens en Virussen

Even een gedachtenexperiment doen, ok? Stel dat onze aarde aangevallen wordt door aliens. Zouden regeringen en landen dan proberen in een gezamenlijke, gecoördineerde actie weerstand te bieden? Of zou elk land op zijn eigen manier gaan reageren? Stel dat de aliens in China beginnen, zouden de regeringen in Europa dan denken dat het een Chinees probleem is, dat het wel mee zal vallen? En als de aliens in Italië zijn aangekomen, zouden de Spaanse buren dan eerst maar eens achterover gaan zitten? Idem de VS, enzovoort? En dat terwijl de astronomen, exobiologen en de ruimte observatoria van die afzonderlijke landen al tijden waarschuwden dat er vreemde objecten onze richting op lijken te komen. U begrijpt waar ik naartoe wil. 

Het probleem is niet: hoe bestrijd je een pandemie? Het probleem is: hoe krijg je regeringen zo snel mogelijk op één lijn bij het bestrijden van een pandemie? Of precieser: hoe doorbreek je de politieke-, economische- en cultureel ideologische muren tussen landen en regeringen in het geval van een pandemie? 

Hier geldt m.i. de algemene regel dat hoe je een probleem definieert ook de richting en aard van de oplossing bepaald. Is Corona een Chinees, Italiaans, Europees, Amerikaans, etc. virologisch probleem? Dan is de wereldbevolking over- en uitgeleverd aan de (non-) acties van hun respectievelijke regeringen. En dan krijg je wat er nu gebeurd: economische chaos, massale paniek en overbodige doden.

Is Corona (global warming, nucleaire oorlogen, biogenetische rampen) een wereldwijd wetenschappelijk probleem van de allereerste overlevingsorde, dan zullen de door ideologie aangestuurde regeringen een stap terug moeten zetten en zich moeten laten leiden door het wereldwijde netwerk van samenwerkende wetenschappelijke gemeenschappen (die veel minder verdeeld zijn).

 Maar dat zullen regeringen niet doen. Dat is nog nooit in de historie gebeurd. Dat zullen ze hooguit doen als onze planeet aangevallen wordt door aliens. 

Als er iets is wat we zouden kunnen leren van deze viruscrisis, iets leren van deze nog nooit eerder in de geschiedenis vertoonde alles omverwerpende universele halszaak, dan is het wel dat de global scientific community als collectief veel en veel harder moet gaan schreeuwen naar alle overheden. En daarbij op een of andere activistische, apolitieke manier de woede en weerstand moeten zien op te wekken van de bedreigde wereldbevolking. 

Zo niet, dan hoop ik stiekem dat de aliens nog eens komen. Hopelijk met goeie bedoelingen, om ons een streng lesje samenwerken, samenleven en overleven te leren.

Oudjes dood of Economie plat?

Gezondheid vs economie, die gaan in tijden van Corona niet goed samen. Plat gezegd: oudjes dood of economie dood, that’s the question. Voorlopig kiest de politiek ervoor om de gezondheid van de kwetsbaren (vnl. ouderen en lichamelijke risicogroepen) prioriteit en solidariteit te geven, boven het laten draaien van de markt. 

Maar is het ondenkbaar dat er een kantelpunt gaat komen bij het maken van een politieke keuze tussen het opofferen van de kwetsbaren of het opofferen van de economie (c.q. onze levensstijl, materiële welvaart, minder democratische vrijheid)?

Hoe langer de coronacrisis duurt hoe prangender dit coronadilemma gaat worden.

De halfvolglasmensen geloven dat we de ik-samenleving nu wel definitief gaan ombouwen naar een betere, economisch versoberde wij-samenleving. De halfglasleegmensen geloven dat we er wijs aan doen de gezondheidskool en de economiegeit te sparen, dat de gezonden en de zieken het langere tijd zwaar zullen krijgen maar dat een vaccin de uiteindelijke de oplossing straks wel zal brengen. En dan kunnen we weer gewoon verder met business as usual.

Is dit politieke coronadilemma een valse tegenstelling? Misschien. Maar je hoort nu al de eerste keuzetwijfel in de media: ‘het land mag niet alleen bestuurd worden door virologische inzichten (Hans de Boer, VNO-NCW, werkgevers)’. Dat is natuurlijk een onzinnige uitspraak, tenzij hij echt bedoelt dat het economische en sociale beleid het virologische beleid niet zou moeten volgen. Dat zou betekenen dat de gezondheid van de kwetsbaren in deze crisis niet rucksichtslos voorop mag staan.

En dan heb je natuurlijk Trump: ‘we moeten weer zo snel mogelijk, met Pasen, aan het werk’. En Bill Ackman, the big time Hedge Funds Investor, en Bill Gates: ‘a lockdown for a month’. Elke viroloog kan je vertellen dat een maand totale lockdown niet helpt omdat het virus daarna even hard of nog harder terug gaat komen terwijl ondertussen een vaccin in die maand niet verwacht kan worden. Het overduidelijk kiezen voor een economische crisissturing naast of boven een virologische crisissturing, oftewel economie naast of boven gezondheid, dat is opofferen van de kwetsbaren. Immoreel (nog even afgezien van het feit dat de VS altijd al een asociaal gezondheidszorgsysteem hadden, zeker voor de kwetsbaren).

En dan is er nog de heldhaftige, 69-jarige politicus Dan Patrick, luitenant-gouverneur van Texas: ‘veel ouderen (boven de 70jaar bedoeld hij) zijn bereid te sterven om de economie te redden’. Oftewel: schaam je opa/oma, als je de American way of life niet wil verdedigen met je patriottische dood.

Kijk, ik zal mijn beademingsmachine echt wel aan een jonkie geven als ik kansloos lijk, maar absoluut niet aan iemand die in de God Geld geloofd. Leve de oldtimers!!

The Walking Dead

Eigenlijk is die Netflix serie The Walking Dead best heel aardig als je eens wil reflecteren op een apocalyptisch bestaan. Je verbeelding laten gaan over het ergste van het ergste dat je kan overkomen bij het ineenstorten van de samenleving, daar is niks mis mee mits je daarbij niet je frontaalkwab verliest want die zit daar niet voor niets.

Ik ben er een groot voorstander van altijd het Beest in de Bek te kijken, wat je ook dreigt te overkomen in het leven. Het Beest in de Bek kijken omdat een dergelijk zelfonderzoek je kan helpen je reële maar vooral je irreële angsten te beheersen, relativeren en te overwinnen. Dreigt je reële angst werkelijkheid te worden dan kun je je op een verstandige manier gaan prepareren.

Blijkt je angst irreëel dan kun je jezelf geruststellen en weer gewoon verder gaan met leven. In beide gevallen als een struisvogel reageren, dat is niet alleen dom maar ook nog eens gevaarlijk voor jezelf en anderen. Dan krijg je beide kanten van de Bell-angstcurve te zien: ofwel bagatelliserende samenscholende park- en strandwandelaars ofwel hysterische apocalyptische partygangers.

Terug naar The Walking Dead: als je de daarin voorkomende zombies even symbolisch en hyperbolisch ziet als de personificatie van een ultiem virulent virus dat blind gedreven wordt om jouw vlees te vreten, een direct besmettelijk virus dat zo snel en omvangrijk de samenleving overwoekerd, dan kun je beginnen met je verbeelding los te laten over wat er met de ‘gezonden’ zou kunnen gebeuren. En daar is door de makers van The Walking Dead heel aardig over nagedacht.

Alle existentiële thema’s komen aan de orde: het verschuiven van fundamenteel ethische waarden, de dilemma’s van goede leiders, de terreur van slechte psychopathische leiders, hoe gevaarlijk kinderen kunnen zijn als je ze teveel vrijheid geeft, dat goeie groepsbeslissingen slecht kunnen uitvallen (en omgekeerd), hoe anders je over zwanger raken moet gaan nadenken, hoe nuttig het soms kan zijn om in termen van ingroup en outgroup (wij en zij) te denken, hoe waardevol het is om vooral improviserend en praktisch in het leven te staan, hoe gevaarlijk het is grote geheimen binnen een groep te bewaren, dat de dood vele gezichten heeft (de wrede, altruïstische, genadige, suïcidale, inspirerende, toevallige en noodzakelijke dood, etc.), hoe de zorg voor elkaar de basis van zingeving vormt (de wereld draait niet om jou maar om de ander), hoe gevaarlijk het is voor de gemeenschap als je jezelf niet gezond houdt, kortom allemaal thema’s die in ons dagelijkse routineleven aanwezig zijn maar meestal niet hard doorvoeld worden.

Nu de meesten van ons toch veel thuis zitten kan het geen kwaad om een beetje met elkaar over de ankerpunten van het leven te filosoferen, misschien wel om je leven wat te resetten. Het goeie uit het kwaaie trekken. En die bloederige scenes uit The Walking Dead moet je maar op de koop toenemen. Zoals veel enge dingen in het leven, nietwaar?

Woekeraars en Saamhorigen

Je zou wel eens willen weten welke bedrijven de godvergeten brutaliteit hebben mondkapjes voor woekerprijzen aan de overheid e.a. aanbieden. Ik zal die vrijemarktparasieten voor de rest van mijn leven boycotten. En zo zijn er nog wel veel meer zorgproducten, en veel meer voedsel- en dienstenproducten waarmee die woekercowboys zich verlekkeren.

En dan heb je natuurlijk de misbruikers van de financiële bijstandsregelingen door de overheid, dat zal pas later blijken. Naming and shaming zou een goeie zaak zijn, goed uitzoeken hoe het precies zit, wie verantwoordelijk is voor de prijsstelling van producten en waarom, en dan de parasieten op de publieke schandpaallijst in de krant zetten. Kaalscheren, pek en veren, rotte eieren, nou ja, dat kan altijd nog, maar spugen, daar zou ik niet op tegen zijn. Niks mis met een beetje volkswoede. Werkt vast preventief.

En dan in de post-pandemische fase natuurlijk ook een erelijst van bedrijven, particuliere ondernemingen, etc. die zich uitzonderlijk bedrijfs-ethisch gedragen hebben ten opzichte van hun werknemers en consumenten.

Genetisch gezien zijn wij nog steeds veel meer jagers/verzamelaars dan landbouwers, meer tribale dan universele denkers, en dus bij een levensbedreigende crisis sneller en sterker afgestemd op het overlevingsbelang van de groep zonder wie het (egocentrische) individu het niet lang redt. In de evolutionaire antropologie zijn nogal wat studies die suggereren dat het slecht afloopt met individuen die geen voedsel en kennis delen, die geen zorg en bescherming bieden. En zij die dat wel deden waren ook toen al de helden! 

Even weer de Essentie

Je weet weer even waarover het gaat:

  • Over Leven en Dood.
  • Over wie de Samenleving eigenlijk drijvend houden, en welke politieke, economische en criminele parasieten er een slaatje uit proberen te slaan.
  • Dat de begrippen individu en identiteit (persoonlijke vrijheid, autonomie, privacy, ed.) hoogdravende, inflatoire luchtbellen zijn, omdat maar weer eens blijkt dat iedereen met alles en iedereen samenhangt. 
  • Dat we blij moeten zijn met elkaar tegensprekende wetenschappers want alleen door onzekerheid komen we verder met hoe het werkelijk zit.
  • Dat wetenschap en techniek niet zonder financiers kunnen bestaan. Oftewel dat investeerders niet alleen de markt maar vooral hun geweten moeten volgen, een sociaal geweten waar overheden altijd flink in moeten blijven prikken.  
  • Dat informatievervuiling door media en ondeskundigen ook een kwaadaardig virus is dat de geest van de samenleving gemakkelijk ontregeld.
  • Dat de wereldwijd bedreigde dieren- en plantensoorten lachen: ‘Wie is er nou een virus? Dat zal ze leren! Hopelijk.’

Er stond een prachtige, heldere, zilveren maan aan de hemel bij het eind van de dag. Zegt mijn buurvrouw: ‘Nou, als dat maar goed komt.’

Blijf ook lachen hoor!

Checklist voor waarheidslievenden

Vandaag wil ik niet:

Liegen o
Niet nakomen o
Verdoezelen o
Roddelen o
Verzuimen o
Verdraaien o
Dramatiseren o
Huichelen o
Insinueren o
Verbergen o
Slachtofferen o
Doen alsof o
Bedriegen o
Verraden o
Samenspannen o
Verneuken o
Sjoemelen o
Ontkennen o
Betwijfelen o
Versluieren o
 Afleiden o
Opscheppen o
Speculeren o
Vervalsen o
Overdrijven o
Doen alsof o
Schijn ophouden o
Misleiden o
Bagatelliseren o
Verduisteren o
Achterhouden o
Omkopen o
Smokkelen o
Verzwijgen o
Manipuleren o
(over) Bluffen o
Pretenderen o
Mystificeren o
Frauderen o
Plagiaat plegen o
Kwaad spreken o
Facultatief…… o

Aan de achterkant van de waarheid

Het begrip Waarheid heeft nu wel zijn langste tijd gehad. Het is zwaar verouderd omdat de Waarheid een veel te complex begrip is geworden, omdat de wereld te complex is geworden, omdat er zoveel soorten waarheden en pseudo-waarheden in omloop zijn gebracht. Je weet niet meer aan welke feiten je je vast moet houden, welke betekenis en interpretatie je aan feiten moet geven. Of sterker nog: wat zijn feiten eigenlijk?

Filosofen hebben zich al eeuwen theoretisch en praktisch bezig gehouden met het probleem Waarheid en natuurlijk kwamen die er ook niet uit. Maar hun ideeën erover zijn nog wel redelijk te overzien als je een beetje in de stof bent opgevoed. De gewone man maakte zich er eeuwenlang ook niet al te druk over. Wat waar is werd je door de machthebbers en gezagsdragers voorgehouden, en als je het er niet mee eens was of het allemaal niet begreep dan was er nog altijd het zwaard en het grote oplosmiddel: de Ware God en zijn ondoorgrondelijke wegen. Maar wat moet je, nu God dood is verklaard, de Macht gedemocratiseerd, de Wetenschap verdacht is en de Vrijheid van denken en doen zo groot is dat je het zelf maar uit moet zoeken wat waar of gelogen is?

Nou goed, als je er dan aan de voorkant van de Waarheid niet in kan, dan moet je het eens aan de achterkant van de Waarheid proberen, want daar zit de Leugen. Jah, zeg je, maar als je niet weet wat de Waarheid is dan weet je ook niet wat een Leugen is. Fout! Dat weet je dondersgoed! Of beter gezegd, je voelt het onmiddellijk als je liegt! Waar of niet?

Je weet misschien niet altijd of je het bij het juiste end hebt maar je voelt wel onmiddellijk aan je water dat je iets leugenachtigs zegt of doet. De geleerden hebben trouwens al vaak genoeg vastgesteld dat een mens per dag enkele tientallen malen liegt of iets wat er op lijkt. Ik bedoel, we weten het, we voelen het als we ‘iets onwaars’ zeggen.

Dus wat staat ons te doen als we toch zoveel als mogelijk Waarheid willen spreken? Nou, dat betekent dus zoveel mogelijk de Leugen terugdringen. De wereld zou er wel wat beter door draaien, toch?

Maar hoe doe je dat praktisch, gewoon dagelijks minder leugenachtig zijn en daarmee de wereld wat verbeteren? Da’s niet zo moeilijk, gewoon dagelijks een leugenlijstje aflopen. Een checklijstje boven je bureau, op de koelkast of in je computer hangen. En dan trainen. Wat voor checklijstje?

Zie volgende column!

Morele boven- en onderwereld

Het probleem met narcisten en met narcistische leiders in het bijzonder is dat zij heel slecht personen en gezagsinstanties boven zich verdragen. Ze willen ze juist controleren. Wat waar of niet waar is, wat waarschijnlijk of geldig is, dat komt bij hen van binnenuit, uit hun eigen geest, en niet van buiten, van de wetenschap, het recht, of gezaghebbende personen op een bepaald expertisegebied. 

De gemiddelde mens laat zich op zijn eigen ideeën over de werkelijkheid, over zijn vermeende feiten wel corrigeren. Maar een narcist verdraagt het niet gecorrigeerd te worden want dat ervaart hij als de mindere zijn. Daarom is een narcist niet geïnteresseerd in de feiten, de waarheid en de expertise van anderen, tenzij die stroken met wat hijzelf denkt, dan zal hij er handig gebruik van maken om anderen mee te controleren, te manipuleren. 

Kortom, de narcist luistert niet naar de waarheid buiten hemzelf, hij creëert de waarheid. Hij leeft niet met de feiten, hij maakt de feiten. Hij kent de regels maar maakt zijn eigen regels. Hij hoort het expertadvies maar geeft zelf zijn expertoordeel.

In die zin kan men niet zeggen dat een narcist liegt want voor liegen heb je een zeker benul nodig van wat waar, waarschijnlijk of geldig is, en het kost een leugenaar veel moeite en geslepenheid om dat juist te verbergen. Een narcist heeft daar geen last van, hij hoeft niks te verbergen want hij plaatst het hoogste gezag over wat waar, waarschijnlijk en geldig is binnen zichzelf. Het is een gesloten denksysteem, dat is de aard en de dynamiek van zijn persoonlijkheidsstoornis. 

Daarom zitten mi. de media en allerlei deskundigen op een verkeerd spoor als zij een narcistisch leider (bv. Trump) confronteren met zijn onzin en hem turven op het aantal leugens per week. Zoiets helpt niet want bij een dergelijke insteek gaat men ervan uit dat zoiets een corrigerende werking heeft op de narcist, of op zijn minst op zijn directe omgeving. Een narcist heeft van die kritiek weinig last, het moedigt hem alleen maar aan nog harder van leer te trekken. 

En als zijn directe omgeving, zijn ‘adviseurs’, hem proberen te corrigeren vervangt hij ze door ‘betere adviseurs’ die bereid zijn ‘het beleid’ te ondersteunen. Een beleid dat overigens meestal chaotisch is omdat de binnenwereld van de narcist chaotisch is, stuurloos, vooral omdat hij geen morele regels en kompas heeft om zich in de wereld mee te oriënteren.

Het probleem is dus nooit de narcistisch leider zelf die at random gevaarlijke brokken maakt, hij is onbereikbaar, oncorrigeerbaar. Je verspilt je tijd met de hoop dat het op den duur wel beter zal gaan of dat hij nog in zijn werk moet groeien. Maar een narcist groeit niet want je groeit door het maken van fouten, door trial en error, en de narcist maakt nooit fouten. Nee, het probleem zit bij degenen die hem in het zadel zetten (nou ja, je kunt je es vergissen als sollicitatiecommissie.), maar vooral bij degenen die hem in het zadel houden. 

Kortom, als je tegenwicht wil geven aan een narcistisch leider, richt je pijlen dan niet op hem maar op de moraliteit van zijn directe medestanders. Maak hen ten volle verantwoordelijk voor de brokken die hun narcistische leider maakt. In de VS, en daarmee in de hele wereld, zijn de brokken die de White House staf, de Republikeinse Partij en hun lobbyisten maken meer dan overduidelijk.

En dichterbij: richt je pijlen op de personen in Raden van Toezicht, de Raden van commissarissen, de Ondernemingsraden, De Raad voor de journalistiek, etc. Niet op narcistische CEO’s, Hoofdbestuurders, Partijleiders, etc.  De vermenging van de morele bovenwereld met de morele onderwereld van  leiders met een narcistische (en psychopathische) persoonlijkheid, en dat zijn er in de geschiedenis van de politieke, financiële, militaire en religieuze wereld nogal wat, die vermenging is misschien wel het grootste, rampzalige gevaar voor de democratie. 

Soorten feminisme

 Socialistisch F, Marxistisch F, Materialistisch F, Liberaal F, Radicaal F, Gender F, Filosofisch F, Zwart F, Blank F, Inheems F, Burgerlijk F, Christelijk F, Moslim F, Amazonen F, Power F, Cyber F, Anarcha F, Trans F, Proto F, Eco F, Separatistisch F.

Allemaal prima, sla die mannen maar om de oren als je ziet dat de macht ongelijk verdeeld is. Allemaal prima, maar onderzoek (proefschrift socioloog N.Blom, 2019) zegt dat de moderne mannen en vrouwen het meest gelukkig zijn met een traditionele rolverdeling bij werk en inkomen. Ja, hoe zit het nou? Oh, u denkt dat ik een seksist ben?