De scheiding van Kerk/Moskee en Staat

De Syrisch-Duitse politicoloog en islamgeleerde Bassam Tibi legt uit hoe je het onderscheid tussen een moslim en een islamist kunt maken (VK,270319): ‘Vraag de moslim of hij vindt dat de Islam ook politiek is en dat Allah leidend moet zijn bij de staatsinrichting. Als hij ja zegt is het een islamist’. Mooi, dat is duidelijk.

Maar als hij nee zegt weet je niet of hij liegt want in Nederland kon je (gezin) het wel eens heel erg moeilijk krijgen op je werk en op straat, als je eigenlijk ja zou willen zeggen. Trouwens, stel diezelfde vraag ook eens aan een hardgekookte CU/SGP/CDA-er, maar dan met de invulling ‘Christendom’ en ‘de Bijbel’. Nou ja, de agnosten en atheïsten hebben het maar makkelijk. 

Psychologisch profiel ‘terrorist’

Terrorisme bestrijders hechten kennelijk niet veel voorspellende waarde aan het psychologische profiel van een ‘terrorist’. In het geval van de ‘rechtsextremistische’ Tarrant blijken er, vooraf aan zijn aanslag, wel degelijk aanwijzingen voor een geweldsrisico te zijn.

Die aanwijzingen zijn de optelsom van:

  • man, jong, ongehuwd,
  • waarschijnlijk narcistische persoonlijkheidsstoornis met reddersfantasieën,
  • problemen met masculiniteit, macht/onmachts psychodynamiek,
  • bewondering voor fascistische leiders en extremisten zoals Breivik,
  • vroeg verstoorde gezinsrelaties door scheiding/dood,
  • drager van white supremacy/nationalistische symbolen (confederate flag, nazibanners, ed),
  • problematische affectieve relaties,
  • twijfelachtige arbeidsgeschiedenis,
  • online bestellen van wapenarsenaal,
  • verblijf in ‘problematische landen’ (Afghanistan, Turkije, Noord-Korea).

De combinatie van een persoonlijkheidsstoornis (voornamelijk Narcistisch/Psychopatisch) met een status van ‘maatschappelijk loser’ is een veelvoorkomend profiel van mass-shooters. (Columbine High, Virginia High, Sutherland Springs, Stoneman Douglas, Oslo/Utøya, Chattanooga Navy Reserve, Bastille day Nice, Orlando Pulse, etc.) 

De politiek/religieuze/raciale motivatie van hun daden, waarachter de ‘narcistisch/psychopatische loser’ zich schuil houdt, komt vaak achteraf door forensisch psychiatrisch onderzoek aan het licht. 

De AIVD zoekt in het kader van nationale veiligheid naar aanwijzingen voor georganiseerd terrorisme terwijl men beter, zeker bij de zgn ‘loners’, kan inzoomen naar aanwijzingen op het individuele niveau van de ‘narcistisch/psychopatische loser’ die niet zelden politiek/religieus/raciaal heldendom zoekt.

Zwart-Wit

Waarom wordt er zoveel gepolariseerd? Dat moet toch zijn omdat er een voordeel in zit. Welk voordeel? Polarisering verkoopt goed. Je krijgt er je opponent mee op de kast en op het verkeerde been. Je simplificeert er complexe problemen mee. Je rekruteert er goedgelovige medestanders mee. Je kan er wraak mee nemen. Je kan er je jaloezie en hebzucht mee verbergen. Je projecteert er je schuld en schaamte over je eigen falen mee. Je verhoogd er je  slachtofferstatus en zelfrespect mee. Nee, polariseren is winstgevend.

Opsporingsdiensten en Gökmen Tanis

Voor een forensisch psycholoog/psychiater is het moeilijk te begrijpen waarom Tanis bij justitie niet hoog op de lijst stond van personen met een hoog geweldsrisico en niet in voorarrest werd gehouden.

Daar was alle aanleiding toe bij de vooraf aan het incident reeds bekende gegevens: waarschijnlijke (covert) Narcistische Persoonlijksstoornis/ Antisociale Persoonlijkheidsstoornis + mogelijk wapenbezit + crimineel geweldsverleden + verslavingsproblematiek + meldingen en aangifte bij politie door familie + geschiedenis van gebroken (Turkse)familierelaties + arbeids- en financiële problematiek + ongehuwd/kinderloos + relationele problematiek+ uitingen van antivrouwenemancipatie + te verwachten in hechtenisneming/veroordeling wegens verkrachting.

Maakt Politie, OM, AIVD, NITV niet gebruik van de specialistische expertise van deze disciplines/profilers?

Identiteit als politiek

Radicale identiteitspolitiek voerende activisten willen macht over anderen (outgroup) en applaus van hun peergroup. En dat terwijl het hen veelal ontbreekt aan grondige feitenkennis, bewezen competentie en nette debatvaardigheden om een geloofwaardig identiteitsverhaal te kunnen onderbouwen. Radicale identiteitspolitieke activisten zijn getrainde fopslachtoffers die uit zijn op een moreel standbeeld. Die gedachtengang wordt toch niet door de eerste de besten met overtuigingskracht neergezet: J.Peterson, J.Haidt, S.Harris, F.Fukuyama.

Lijden en Genieten

Ons verstand is een sorteermachine, ons gevoel een bevredigingsmachine. Verkeerd gesorteerd? Dan lijden de zintuigen. Goed gesorteerd? Dan genieten de zintuigen. Want psychisch en lichamelijk lijden en genieten is alleen via het lichamelijk zintuigelijke mogelijk. Elke filosofie, ethiek en esthetiek die het lijden en genieten van het lichaam niet als uitgangspunt neemt lijkt me van weinig waarde. Dat is wat je leert van de moderne hedonist M. Onfray.

Nepnieuwspreventie

Wat doen we eraan om de feiten en de waarheid boven water te houden?

Wetenschappers moeten het hebben van free speech debating, empirical testing, dubble blind randomised research, standards of evidence, herhalingsonderzoek, peer reviews, systematic reviews, metaresearch, fact finding commissions, ethical standards, Transparency and Openness Promotion-Guidelines, report researchfinancing, Registered Reports, etc.

Media moeten het hooguit hebben van dubbele broncontrole en redactiediscussie……achter gesloten deuren.

Politici moeten het hebben van……..retoriek: politieke verkooppraatjes naar hun kiezers.