Management dwang

Zgn. Coercive Controle is psychologische tactieken gebruiken om vrijheidsbeperking te verkrijgen over anderen, bv. over medewerkers van een organisatie:

  • onredelijke eisen stellen (regelmatig moeten overwerken, publish or perish, 24/7 bereikbaarheid);
  • bullying (publiekelijk onredelijke kritiek geven, functionerings-gesprekken misbruiken);
  • activiteitsbeperking (opsluiten in procedures, protocollen, verslagen en dienstroosters);
  • werktijdmonitoring (tijdschrijven in minuten);
  • mobiliteitsbeperking (werkplekvoorschriften);
  • communicatiebeperking (telefoon-, sms- en mailmonitoring);
  • financiële beperkingen (vernieuwing van apparatuur en bijscholing nalaten);
  • ontslagdreiging (onrealistische productie eisen, tijdelijke contracten).

Managers zijn de ziekte van deze tijd. Geen wonder dat 16% van vooral jonge werknemers tendeert naar een burnout! ( TNO, jan 2019)

Veteranen

Follow the veterans! Ik zie ze na 50 jaar nog steeds helder voor me, op het pleintje in Chula Vista-San Diego: de dronken, geamputeerde, vervuilde, schreeuwende Vietnam-veteranen, in hun gammele rolstoelen bij elkaar. Overheden die niet de opperste zorg hebben voor de kapotte levens van hun veteranen (vooral voor hen uit de verloren oorlogen) zijn geen knip voor de neus waard.

Follow the veterans anno 2019: 22 suïcides per dag (ondanks Obama’s hulp met de Clay Hunt Suicide Prevention for American Veterans Act!) ) in het Amerikaanse leger, als gevolg van PTSD en Moral Injury Syndroom: politici en legerleiders geven soldaten wel een reden om dood te gaan, maar als veteraan geen reden om verder te leven.

Media nooit belangeloos

Het twijfelloos, dogmatisch gezagsdenken vindt men bij uitstek bij linkse,  rechtse en religieuze extremisten. Zij exploiteren hun onwrikbare Waarheid als peergroup met een doorgeschoten ideologisch of religieus wereldbeeld (radicaal liberalisme, neomarxisme, islamisme). Maar dat is een analyse op groepsniveau, dat is dus slechts een sociaal psychologische analyse. 

Op individueel niveau van analyse is ditzelfde radicale gezagsdenken gaande bij degenen die het hoogste gezag omtrent de Waarheid binnen zichzelf neerleggen omdat zij afkerig en ongevoelig zijn voor groepsdenken: de Narcistische Persoonlijkheid en de Antisociale Persoonlijkheid. Zij zijn daarom bij uitstek het meest geschikt om de wreed manipulerende leiders te zijn van de radicale gezagsvolgers.

De media houden uit eigenbelang niet van politiek/religieuze analyses op het individuele psychologische niveau van kwalijke leiders, want dan kunnen ze veel minder zelf hun eigen specialistische beschouwingen op de wereld los laten : journalisten, politicologen, historici, sociologen, criminologen, en andere soorten deskundologen. Media analyses zijn nooit belangeloos zelfs als het alleen maar over volstrekt gestoorden gaat.

Stilstaan

Al eeuwenlang spreekt men over het gevaar van een gejaagd leven. Is het een mythe dat onze moderne tijd zich kenmerkt door de snelheid ervan? Het naar binnen schrokken en schransen van de wereld om ons heen, hoe en in welk tijdperk zich dat ook aandient, is dat niet een hardnekkig verzet tegen het stilstaan? Stilstaan bij onszelf?

Is een gejaagd leven niet de koppige weerstand tegen de alom bedreigende vraag: waar gaat het in mijn leven eigenlijk om?