Perfect Storm

Professor Nouriel Roubini, een bekend econoom uit New York, schreef in de Guardian een artikel, waarom hij verwacht dat de enorme negatieve economische gevolgen van de Corona crisis zeker tot in de jaren dertig zullen duren.

Hij noemt tien factoren:

  1. We zijn de gevolgen van de vorige grote financiële crisis van 2008 nog niet eens te boven. De hoogte van met name de nu niet meer aflosbare enorme schulden van bedrijven en particulieren zullen het financiële wereldsysteem opnieuw in behoorlijke problemen brengen.
  2. De kosten van de Gezondheidszorg zullen sterk blijven stijgen, met name in de Westerse samenlevingen door een snel verouderende bevolking.
  3. Er zal sprake zijn van enorme deflatie (prijsdalingen) – we zien dat nu al bij de inmiddels zelfs negatieve olieprijzen. Het systeem van productie van goederen wereldwijd zal voor een behoorlijk deel onderbenut worden en tot vele faillissementen leiden.
  4. De Centrale banken overal ter wereld zullen nieuwe geld in de economie blijven pompen waardoor op den duur een combinatie van stagnatie en inflatie (zoals begin jaren tachtig) onvermijdelijk wordt. Gecombineerd met lage rentestanden leidt zal dit tot enorme geldontwaarding kunnen leiden.
  5. Om problemen in het wereldwijde goederenvervoer te vermijden, zullen bedrijven weer meer lokaal gaan produceren. Maar dan wel volop geautomatiseerd, hetgeen wereldwijd een opnieuw verlies van werkgelegenheid zal veroorzaken.
  6. Landen zullen zowel import afremmen om de eigen werkgelegenheid te beschermen, als ook export van technologie (waaronder farmacie!) gaan verbieden.
  7. Economische chaos, lagere lonen leiden nu al tot wijdverspreid radicaal populisme en – nationalisme met een afkeer van buitenlanders en lokale etnische groeperingen. Deze tendens zal zich in de jaren twintig versterkt doorzetten, ten koste van de Westerse democratische samenlevingen.
  8. De jaren twintig zullen de jaren zijn van een nieuwe koude oorlog, nu tussen Amerika en China.
  9. Maar Amerika zal ook  handels- en technologie oorlogen voeren met landen als Rusland, Iran etc. Die oorlog zal vooral gevoerd worden met handelsbeperkingen, desinformatie en cyberaanvallen.
  10. En dan houden we nog geen rekening met de versnellende effecten van de klimaatverandering en de wereldwijde ecologische vernietiging welke  (zo voorspellen wetenschappers al jaren) vaker nieuwe virussen over de wereld zal verspreiden.

Het artikel is te lezen via deze link:   Ten reasons why a ‘Greater Depression’ for the 2020s is inevitable.

Is alleen Intersectionaliteit het strijdveld voor Links?

De hooglopende identiteitsdiscussie binnen de progressieve wereld is een godsgeschenk voor politieke- en economische machthebbers. Te bevorderen culturele verandering kunnen ze met de mond belijden en marketingtechnisch uitdragen. Kost maar weinig.

Dit strijdveld leidt echter wel de aandacht voortdurend af van de feitelijke problemen waar een grote meerderheid van alle intersectionele burgers al jaren tegenop boxen.

Rosanne Hertzberger schreef daar twee prachtige columns over in de NRC.

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/08/09/zwart-en-wit-hebben-dezelfde-wensen-a3969647

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/08/17/een-dode-in-het-verkeer-gekmakend-en-onsexy-a3970332

Stiglitz: hoe nu verder?

Zelfs de NRC is nu van mening dat de huidige vorm van het neoliberale kapitalisme geen toekomst meer heeft. De vraag is echter: hoe moet het dan verder?

In the Guardian beschrijft nobelprijswinnend econoom Stiglitz welke stappen nodig zijn om de economische wereld in de toekomst anders te organiseren.

https://www.theguardian.com/business/2019/may/30/neoliberalism-must-be-pronouced-dead-and-buried-where-next

Tegen de Vrouw

‘Tegen de Vrouw’ beschrijft de invloed van de emancipatie van de vrouw op de maatschappelijke ontwikkelingen vooral in de afgelopen 50 jaar. Beschrijvend, niet moraliserend, maar wel heel fundamenteel. Door zo’n publicatie ga je beter begrijpen hoe…..

https://www.trouw.nl/cultuur/abram-de-swaan-beschrijft-de-stuiptrekkingen-van-het-patriarchaat~a015442b

Verschillende culturen

Dave Eggers heeft een nieuwe roman uitgebracht, “The Parade”, o.a. over omgang tussen mensen uit verschillende culturen.

Uit de NRC recensie: “Overtuigend laat Eggers zien hoe lastig het is culturele subtiliteiten, trauma’s, ressentimenten en het gewicht van lokale geschiedenis daadwerkelijk te doorgronden, laat staan te doorvoelen”.

Waarom stemden burgers op Baudet?

Het populisme viert hoogtij in Italië. Auteur Alessandro Baricco schreef een essay waarom de traditionele politieke partijen hun kiezers kwijtraakten aan de protestpartijen. Het verhaal is geschreven vanuit de ervaringen van de gemiddelde burger in zijn persoonlijke leefomgeving.

Een uiterst relevant verslag ook voor politici in Nederland. De Groene Amsterdammer vertaalde het essay : https://www.groene.nl/artikel/en-nu-moet-de-elite-zichzelf-op-het-spel-zetten?

De Waarheid te koop

Oud-hoogleraar  en voedingsdeskundige Martijn Katan meldt in een column in NRC even tussen neus en lippen door dat veel wetenschappers zich gewillig laten misbruiken door de voedingsindustrie on onbewezen claims te ondersteunen.

Dat personen zich hiervoor laten lenen verbaast me niet. Wat me wel verbaast is dat faculteitsbesturen de academische vrijheid zo ver laten gaan, dat wetenschappelijke collega’s onzin mogen spuien.

De onderwerpen van wetenschappelijk onderzoek worden al grotendeels gekozen door de geldgevers, maar ik had nog niet door dat ‘waarheid’ zelf ook wijdverbreid te koop is. 

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/02/08/kennis-kunde-kassa-a3653430