#MeToo en #MeNot

 De #MeToo beweging zou wel eens een veel goodwill-winst kunnen boeken als ze vals beschuldigde mannen rigoureus en keihard zou verdedigen. Een dergelijke welwillende loyaliteit naar die mannen zou de huidige krampachtige verhouding tussen de seksen flink kunnen ombuigen naar een niet afgedwongen, oprechte wederzijdse loyaliteit. 

Die uitspraak van Meryl Streep deed de mannen erg goed: ‘………maar het zijn wel onze mannen!’

Schuldspel

Ben ik schuldig? Doe de schuldtest: Was ik boosaardig, wreed, agressief, beledigend, kleinerend, vernederend of schadelijk voor het welzijn van de ander? (S. Forward; Emotionele-Chantage) 

Nee? Ga verder naar Barteljorisstraat. 

Ja? Ga 3 plaatsen terug.

Het Monopoly spel is sinds 1935 meer dan 200 miljoen verkocht, in 26 landen (Wikipedia). Ja, het vrije neoliberale marktprincipe is een dobbelspelletje dat nog steeds veel geruzie oplevert!

Het is wat het is?

Politicus: ‘het is zo dat…’. Wetenschapper: ‘het is wat ingewikkelder…’. Kunstenaar: ‘het is mijn expressie van..’. Dominee: ‘het is God’s wil’. Techneut: ‘het is een curve’. Advocaat:’het is verdedigbaar want…’. Ondernemer: ‘het is de markt’. Filosoof: ‘het is,…..wat bedoeld u daarmee, het IS…?’

Zelfbepaling?

Vroeger was je een kind van God en een slaaf van de baas. Nu ben je het verdienmodel van de CEO en het speeltje van Zückerberg. Straks wordt je jezelf en ‘de laatste mens’ van Nietzsche. Ach, dat Zelf, die identiteit, wat is dat nou eigenlijk?

Zelfkennis is weten wat je van jezelf weet, weten wat je van jezelf niet weet, en wat je niet weet dat je niet weet. Kortom, zelfkennis is een hachelijke zaak, nou ja, je doet je best voor een plaatsje in de pikorde.

De Swaan als ‘essentialist’

Maar……. vrouwen zijn anders dan mannen anders waren ze wel gelijk. Als ze ongelijk zijn zal de een dominant over de ander zijn. Als ze gelijk zijn zullen beide proberen dominant over de ander te zijn.

Dat geldt van amoebe tot bonobo. Plus het dier..mens natuurlijk. De hele organische wereld is (evolutionair) georganiseerd in hiërarchieën.  

Duszzz……Je wint of je verliest, en de derde (uit)weg is……je uit de pikorde zo veel als mogelijk terugtrekken. Toch?

Het Ik in de kooi

Iedereen bouwt zijn eigen kooi en noemt dat: mijn Zelf, mijn Ik, mijn Ziel, mijn Natuur, mijn Lot.
We meten ons een identiteit aan, nodig om naar buiten toe in de sociale pikorde een plaats in te kunnen nemen. En naar binnen toe om een innerlijke pikorde te maken, die nodig is om enige eenheid te scheppen in al de tegenstrijdige ideeën, strevingen en aandriften waaraan we nu eenmaal onderhevig zijn.