Digitale notities

  • Correlatie is niet hetzelfde als causaliteit. Bewijst dus niets over oorzaak en gevolg. Maar algoritmen zijn gebaseerd op correlatie: die kunnen dus rekenenderwijs niet de echt de link tussen oorzaak en gevolg leggen. Toch sturen de hightech databedrijven op deze algoritmen, inmiddels wereldwijd gevolgd door lokale overheden. Algoritmen worden uit statistische puntenwolken gecreëerd door wereldvreemde techies zonder enige gevoel voor de menselijke samenleving. Maar gebrek aan kennis over de wereld en de mens wordt niet meer als probleem gezien, noch door bedrijven noch door overheden. Noch om winst te maken, noch om te bezuinigen of ‘fraude’ op te sporen.
  • Het lijkt niet gek te veronderstellen dat menselijk gedrag inmiddels indirect gestuurd wordt door de wijze waarop bedrijven en overheden hen via algoritmen benaderen. Misschien zijn we in die zin al computergestuurde robots.
  • Marjoleine de Vos verzet zich in een NRC column, zacht kritisch als altijd, tegen het gemak dat ons in de digitale sfeer wordt voorgehouden. Ze is van mening dat het digitale denken geen recht doet aan de ingewikkeldheid van zelfs de simpelste aspecten van het leven. Zo ook al die digitale vragenlijstjes die ze ons op websites en in de mail graag in willen laten vullen.

“Het lijkt er nooit op dat er iets anders onderzocht is dan de vooronderstellingen van degenen die het onderzoek in elkaar hebben gezet. En zo gaat het met alle gedigitaliseerde levensonderdelen. Iets anders dan wat men zich kon voorstellen dat je zou willen, kunnen of moeten zit er niet in. Juist dat is het punt. Het is niet zozeer de Kunstmatige Intelligentie die ons bedreigt, het is de versimpeling van wat leven zou kunnen zijn. Het is uitdagender en bevredigender om iets te veroveren dan om overal omringd te worden met ‘gemak’. Vooral geestelijk.”

  • Als verschillende bedrijven en instellingen allemaal AI Algoritmen gaan gebruiken, gaan die computers op elkaar reageren. De uitkomsten worden dan even onvoorspelbaar als weerprocessen: chaotisch.
  • Ik app, dus ik besta. Ik besta, dus ik heb gelijk. Ik haat, want ik krijg geen gelijk. Ik ben zielig want ze zien me niet staan. De sociale media overspoelen de wereld dagelijks met miljoenen primaire emoties van mensen, die ze in de werkelijke wereld nooit op deze wijze tegen een ander mens zouden uiten. Er is niet alleen sprake van een klimaatcrisis, maar ook van een sociaal morele crisis. Het water stijgt en overstroomt het land. De lava van haat, nijd en tranen stijgt op uit de virtuele vulkanen en bedreigen het überhaupt nog kunnen samenleven van mensen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *