Anderen over onze incompetente overheid

Meer dan 10 jaar heeft premier Rutte het land op neoliberale wijze bestuurd zonder enige visie op waar Nederland in de toekomst naar toe zou moeten gaan. Hij zei ooit: ‘visie als een olifant is die het zicht belemmert’.

Zonder visie op de toekomst is hij als ‘manager’ er in al die jaren wel in geslaagd een volstrekt incompetente overheid te creëren. Daarover zijn recent enige belangwekkende artikelen verschenen.

Arjen Kaaks (voormalig bestuurslid CDA) schreef over het steeds zicht- en voelbaarder worden van het tekortschieten van ons openbaar bestuur – en de schade daarvan aan ons samenleven als burgers.

Een korte samenvatting van zijn analyse:

  • De verantwoordelijkheid binnen de overheid is zoek.
  • Informatie verdwijnt, wordt zoekgemaakt.
  • Waarde wordt gehecht aan imago – minder aan waarheid, waarachtigheid en inhoud.
  • Bij het nastreven naar efficiency lijken bestuurders integriteit als een onbegrijpelijke waarde te beschouwen.
  • Het vermogen om beleid succesvol tot uitvoering te brengen is verzwakt.
  • Empathie en menselijke maat leggen het af tegen proces en systeem.
  • De kosten stijgen en de deskundigheid gaat omlaag.
  • De burger wordt door de overheid gewantrouwd en gezien als probleem.
  • De politiek leidt niet maar volgt: politiek en media reageren op incidenten.
  • Van participatie is niet veel terechtgekomen. Achteraf bleek het doel van het beleid dat iedereen zichzelf maar moet zien te redden.

In het artikel doet hij een groot aantal aanbevelingen voor een competentere overheid. Lees het volledige artikel op Follow the Money: link.

Marc Chavannes (oud redacteur van de NRC, tegenwoordig in ruste bij de Correspondent) schreef afgelopen week een opiniërend artikel over de overheid als slecht functionerend nep-bedrijf. Een droevig stemmend verhaal. Link

De tot Nederlander genaturaliseerde Britse journalist Ben Coates verbaasde zich in de Groene Amsterdammer over het superieure falen van de Nederlandse overheid tijdens deze pandemie. Link.

Tot slot voorziet auteur Tommy Wieringa verkiezingen zonder echte strijd. Ook de nieuwe CDA-leider Hoekstra vertegenwoordigt voor hem: ‘Alles wat er mis is met onze parlementaire democratie (het gebrek aan diversiteit, bezieling, principes en overtuiging, aan keuzemogelijkheden; de groeiende kloof tussen hoog- en laagopgeleid, tussen rijk en arm, tussen Randstad en regio; de eindeloze heerschappij van witte mannen). (NRC).

Eerder schreef hij al over de VVD: ‘ Bij de VVD, waar men de burger vertrouwt zoals zichzelf, is men geobsedeerd door fraude. Niet door grote maar door kleine fraude. Niet door witwassen of zwartsparen, of gesjoemel met onroerend goed, maar door krabbelaars met een uitkering of recht op toeslagen. Het liberale wereldbeeld van zelfzuchtige berekening geprojecteerd op de machtelozen, voor wie geen inkeerregeling bestaat. Conservatisme, zei de Amerikaanse politicoloog Frank Withoil, is gebaseerd op in-groepen die worden beschermd door de wet maar er niet aan worden gehouden, en uit-groepen die aan de wet worden gehouden maar er niet door worden beschermd’. (Tommy Wieringa/NRC)’

Maar Rutte zal na de verkiezingen wel weer verder regeren. De door Corona vermoeide burgers zullen in grote aantallen de veilige keuze voor een vertrouwd gezicht maken, hoe incompetent ook als kapitein op een stuurloos schip. Deze keer zal hij waarschijnlijk een regering met Groen Links moeten gaan managen. Want dat zal het resultaat zijn als ouderen tijdens de verkiezingen thuisblijven uit angst voor besmetting en de jongeren massaal Groen Links stemmen.

Ik betwijfel of opnieuw onder Rutte’s leiding de overheid beter zal gaan functioneren. Het zal wel aanrommelen blijven. Hij moet alleen wel een nieuwe Hugo de Jonge vinden om de klappen op te vangen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *