Trump is (en blijft) het verdienmodel van de Media

Een van de dingen die men de media zwaar mag aanrekenen is dat die zich niet verregaand verdiepen in de problematische persoonlijkheid van Trump en daaruit consequenties trekken hoe er het beste op te reageren. Dat de man een kei van een Narcistische/Antisociale (psychopathische) Persoonlijkheids-stoornis heeft is vaak genoeg en wereldwijd door psychiatrisch deskundigen gezegd. En ook hoe ermee om te gaan. De meeste leken, links en rechts, zullen erkennen dat er iets wezenlijk mis is met zijn mentale toestand. En zij die dat niet (h)erkennen en zijn gedrag duiden als ‘verfrissend’, ‘uniek’, en ‘recht voor zijn raap’, hebben wat mij betreft een vreemde relatie met de werkelijkheid. Of liften lustvol mee met Trump’s chronische wrok en wraakgevoelens tegenover de ‘Corrupt Democratic Swamp’ in Washington en alle democratische instituten. 

De respectievelijk 9 en 7 kenmerken van een Narcistische en Antisociale persoonlijkheidsstoornis kunt u vinden in de DSM5 (Diagnostic Statistical Manual 5). Ze passen naadloos op de persoonlijkheid van Trump. Er is daarbij telkens sprake van een ‘diepgaand, duurzaam en star patroon’ dat zich toont op een breed terrein van persoonlijke en sociale situaties. Dit betekent dat er een hoge mate van rigiditeit, dwz. voorspelbaarheid is hoe hij zich gedraagt tov. zijn omgeving. Zowel in de directe dagelijkse huiselijke affectieve relaties, als in collegiale werkrelaties, als mbt. onderwerpen van politieke, religieuze, culturele en economische aard. 

De overwegend linkse media scheppen doorgaans een beeld van Trump als juist een onvoorspelbare man, grillig, impulsief, onbetrouwbaar, ed. En dat is precies het emotioneel prikkelende gedrag dat… verkoopt. Trump is het verdienmodel van de reguliere en sociale media. 

Als vuistregel bij de maligne Narcistische/Antisociale persoonlijkheid (NP/AP) kan men het volgende toepassen: de NP/AP zal niemand en niets boven zich plaatsen. In elke conversatie zal de NP/AP, openlijk of bedekt, zowel zichzelf omhoog als de (vermeende) opponent omlaag werken. Elk middel daartoe wordt gebruikt, ook al liggen die middelen nog zover buiten de realiteit, buiten het fatsoenlijke of ethische. Een nederlaag is een ondenkbare en onoverkomelijke kwetsuur dat ten alle tijde voorkomen zal worden.

In het directe contact betekent dat: liegen, beschuldigen, bedreigen, verdacht maken, feiten ontkennen, slachtofferschap voorwenden, belachelijk maken, paaien, bedreigen, verdeeldheid zaaien, zelfverheffen. Menige partner en gezin raken erdoor emotioneel uitgeput en totaal ontredderd. Menig bedrijf ging ten onder aan narcistisch/ psychopathisch leiderschap. Menig land ging er ten koste van miljoenen doden aan ten onder (Hitler, Stalin, Mussolini, Mao, Pol Pot, Sadam Hoessein, om er enkele te noemen).

Hetzelfde mechanisme toont zich in de werkrelaties van politici met een NP/AP. Met Trump als voorbeeld: 

  • Liegen/feiten ontkennen: Fact-checkers van de Washington Post schatten het aantal leugens, ongefundeerde claims en misleidende uitlatingen op 22.000 tijdens zijn presidentschap;
  • Beschuldigen: The Washington Swamp, White House (ex)medewerkers, Mexicaanse illegale immigranten, mainstream dag en opiniebladen, etc; 
  • Verdachtmaken: rechters, senatoren, wetenschappers, medici, etc;
  • Slachtofferschap voorwenden: fakenews, conspiracypeople, ex minnaressen, etc;vernederen: Sleepy Joe (Biden), Crooked Hillary (Clinton), Pocahontas (Warren), Mini Mike (Bloomberg), etc;
  • Paaien: de conservatieve christelijke (anti abortus) gemeenschap;
  • Bedreigen: ‘uw democratische stem betekent socialisme, communisme’, diverse rechtzaken;
  • Verdeeldheid zaaien: binnen de vleugels van zowel de Republikeinse als Democratische Partij; binnen Europa als Brexit voorstander en criticus van NAVO landen, de EU-cie, EU-handelsverdragen, etc;
  • Bizarre zelfverheffing: ‘I am the King of the Jews’, ‘I am the best President in the history of the world’, etc.

Waarom is Trump een klimaatscepticus, een Coronascepticus? Omdat een NP zichzelf als hoogste gezag poneert zullen niet alleen mensen van gezag maar ook ‘krachten van gezag’ (klimaat, corona) gemanipuleerd en dus omlaag gebagatelliseerd moeten worden. Dus weg bij de Parijse akkoorden en de WHO en er wordt geen prioriteit gegeven aan een federaal coronabeleid. Deze hermetisch gesloten narcistische denkwereld gaat bij Trump zelfs zover dat hij zich nog net niet boven God stelt, maar de volgorde is wel: God, Jezus en dan Trump (‘No, I’m not the most famous one…….that’s Jezus Christ……..I’m not taken any chances…..I’m not gonna have any arguments…..’). 

Wat de media niet willen begrijpen is dat ze zich richten tot een onbereikbare, gepantserde geest die alleen kan functioneren door ononderbroken aandacht, dwz. door het narcistische voedsel dat de media hem dagelijks toebedelen, ook al is het negatief. En waarom zouden de media de NP/AP niet willen begrijpen? Omdat het begrijpen ook verwijst naar een oplossing, nl. de oplossing die vrijwel alle psychiatrische experts voorstaan bij de bejegening van personen met een kwaadaardige NP/AP: 1) verbreek het contact definitief, 2) houdt grote fysieke en mentale afstand, 3) laat je onder geen beding provoceren en 4) zoek steun

Media kunnen vanzelfsprekend het reageren op een manipulerende president niet nalaten, dat zou ook niet wenselijk zijn in een democratie. Maar de media kunnen zich wel sterk matigen en volstaan met nuchter fact-checken van Twitterberichten, publieke uitspraken, White House persberichten en het consequent roepen: bewijs dat eens!!

Persconferenties kan men afzeggen en interviews met de president kunnen vermeden worden. En juist opgevoerd worden met White House medewerkers, Republikeinse senatoren en afgevaardigden in het Congres. In feite met al degenen die men ter verantwoording kan roepen voor het feit dat ze de president in het zadel houden door zijn bizarre gedrag niet openlijk af te wijzen. Niet Trump is het probleem maar zijn ‘toezichthouders’. 

Was zoiets onmogelijk? Waarschijnlijk, want zoiets vergt een gezamenlijke opstelling van dag en opiniebladen, en aangezien ze moeten concurreren om te overleven….Idem voor wat betreft de grote televisiestations met hun breaking news, newspanels, politieke commentatoren, etc. 

Kortom, de media hebben geen belang bij begrijpen. Ze hebben belang bij opwinding, polarisering, bij uw voortdurende aandacht, bij een attention seeking culture die hen verzekert van advertenties. Goedbedoelende journalisten(*) die met prima innovatieve voorstellen komen om de werkwijze van nieuwsmedia te verbeteren laten daarbij onvermeld het probleem van hun volstrekte afhankelijkheid van het onderliggende businessmodel: oplagecijfers, abonnementen, clickbaits, advertenties en donaties. De media moeten ter overleving met elkaar concurreren om de aandacht terwijl bovendien de meeste mensen tegenwoordig hun nieuws op de gratis social-media halen.

Met het vertrek van aandachtjunk Trump zal de situatie niet echt veranderen omdat de NP/AP door zijn psychopathologie innerlijk gedwongen wordt geen nederlaag te accepteren, want een nederlaag zou een bijna dodelijke narcistische wond opleveren. Trump zal daarom zijn toevlucht nemen tot een simpele oplossing: hij maakt zichzelf tot het slachtoffer van een ‘links complot’ en kan vervolgens als schaduwpresident doorgaan met zijn narcistische wrok en woede en het ophitsen van zijn achterban. Mogelijkheden genoeg: Twitter, een eigen tv/radio station, rally’s, interviews, publicaties, suggereren dat hij terugkomt of Ivanka en Kushner bij zijn achterban propageren als presidentskandidaat. Hij kan nog zeer veel schade aanrichten. Vooral als de media op de oude voet doorgaan met Trump als een verdienmodel te beschouwen.

(Zie ook Webnotitie: Trumpgate; The Big American Meltdown)

* ‘Vier radicale manieren waarop de media de Amerikaanse democratie kunnen beschermen’; Jay Rosen, De Correspondent, 211020.

Copyright foto: New York Times

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.