Europa als Kern Economische regio

Europa is met zijn lange geschiedenis nu ongeveer alleen nog maar het Disneyland van de wereld. Honderden miljoenen toeristen bezoeken ons werelddeel jaarlijks. Maar het aanbieden van slaapplaatsen, eten, drinken, vervoer en bezienswaardigheden is nou niet bepaald een hoogwaardige, duurzame activiteit. En met name in de grote steden is nu zelfs sprake van enorme toeristische overlast. Ook profiteren de lokale economieën veel minder dan gedacht. Want veel van de aanbieders van voorzieningen zijn nauwelijks belastingbetalende multinationals terwijl een groot deel van de kosten van de toeristische economie door de lokale gemeenten gedragen moeten worden. De werkgelegenheid is veelal laagwaardig op minimumloon niveau.

Europa zou als groot regionaal economisch kerncentrum in de komende 30 jaar (de tijd die China nodig had om de fabriek van de wereld te worden) haar economie kunnen herstructureren gericht op het duurzaam voorzien in de behoeften van de eigen bevolking. Tegelijkertijd zou Europa door het stellen van nieuwe (import-) standaarden leidend kunnen worden in het ecologisch duurzaam produceren van goederen en diensten.

Enige aanzetten, welke hun basis al kunnen  vinden in nu al aanwezige industrieën en aanwezige technologische knowhow:

  1. Kolen kunnen in de huidige economische omstandigheden als energiebron versneld worden uitgefaseerd. Er zijn genoeg gasvoorraden in Europa zelf om de duurzame energietransitie rond 2050 te realiseren.
  2. Aanwezige zwaar vervuilende industrieën kunnen in hun productie beperkt worden (geen export) en gefaseerde afbouw van vervuiling via nieuwe technologieën dwingend worden opgelegd.
  3. De ontwikkeling van een Europees Hogesnelheids spoornetwerk kan de intra Europese luchtvaart terugdringen in combinatie met veel zwaardere belastingheffing op vliegverkeer.
  4. De Europese auto-industrie is uitstekend gepositioneerd voor het maken van elektrische auto’s, maar moet gericht worden gestimuleerd om eenvoudige goedkope elektrische voertuigen aan te bieden.
  5. De voedselproductie kan gericht worden op hoogwaardige biologisch duurzame zelfvoorziening op Europese schaal. Tegelijkertijd heeft dit het effect dat minder import van voedselproducten uit andere delen van de wereld aldaar de ecologische vernietiging fors afremt.
  6. Een geheel nieuwe innovatieve industrie kan worden ontwikkeld om vervuilend plastic dwingend te vervangen door andere biologisch makkelijk afbreekbare materialen. Het gedwongen afbouwen van vervuilend plastic in importproducten zal ook andere landen aanzetten tot vervanging van vervuilend plastic.
  7. Europa kan leveranciers van de grote informatiediensten als Google, Facebook etc. prima via strakke regelgeving dwingen om Europese versies van hun diensten te creëren.
  8. De enorme Europese voorsprong van producenten van chipsmachines (ASML e.d.) maakt het zelfs mogelijk opnieuw een eigen duurzame elektronica- industrie op te bouwen.
  9. De uitbouw van de  eigen defensie-industrie is sowieso al vereist gegeven het wegvallen van de rol van de Nato en Amerika als betrouwbare bondgenoot.
  10. Zoals eerder reeds betoogd: een eigen grote industriesector op het gebied van medische producten heeft nu al reeds voldoende basis in aanwezige bedrijven.

Op deze wijze wordt ook voor de bevolkingen van de armere Zuid- en Oost Europese landen nieuwe hoogwaardige schone werkgelegenheid geschapen.

Een sterkere eigen ‘echte’ economie zal ook de positie van de Euro in de financiële markten enorm versterken en de afhankelijkheid van de dollar drastisch verminderen.

Het ‘enige’ wat vereist wordt is intensieve samenwerking tussen de belangrijkste landen van de EU en de visie en durf om dergelijke keuzen te maken, onafhankelijk wat de rest van de wereld daarvan vindt. In de vijftiger jaren toen de EU werd gevormd, waren we daartoe zeer wel in staat, dus waarom nu niet?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *