Deglobaliseren naar Regio’s

Het neoliberale economische geloof stelt dat we goederen moeten maken daar waar deze het goedkoopste kunnen worden geproduceerd en daarna met de meeste winst wereldwijd verhandeld kunnen worden. Op basis van die filosofie werd China binnen 25 jaar de fabriek van de wereld.

In een wereld die wordt gekenmerkt door steeds grotere ecologische kwetsbaarheden (niet alleen virus-pandemieën), vormen wereldwijde economische afhankelijkheden inmiddels een permanente bedreiging voor periodieke wereldwijde economische ‘verstoringen’. Eerder zagen we dat al tijdens de financiële crisis in 2008.

Maar China hoeft niet de fabriek van de wereld te zijn. Amerika hoeft niet de kern van het wereldwijde financiële systeem te zijn. India hoeft niet het laboratorium te zijn waar op wereldschaal medicijnen worden geproduceerd, noch het Nabije Oosten (Pakistan/Bangladesh etc.) het centrum voor de productie van textiel.

De pandemie toont ons dat we economisch in ieder geval producten en diensten  (letterlijk globaal gezien) ‘regionaal’ moeten gaan produceren voor de eigen burgers aldaar. Regionaal: in grote economische kerncentra zoals Europa, Noord Amerika, India /Nabije Oosten en het Verre Oosten. Ja, als we wereldwijd de productieschalen gaan verkleinen, kan sprake zijn van hogere kosten van producten, dus van hogere prijzen, dus van minder welvaart. Maar de corona-pandemie samen met de financiële crisis van 2008 heeft al wereldwijd tot een gigantisch verlies aan welvaart en welzijn geleid. Het is tijd om de economie wereldwijd anders en robuuster te organiseren.

Europa is qua technologie en beroepsbevolking volledig in staat het hele scala van noodzakelijke producten en diensten voor de eigen bevolking te produceren, zonder voor haar welvaart kwetsbaar afhankelijk te zijn van wereldwijde vrijhandel. Europa kan zelf beslissen die weg te kiezen!

Die weg te kiezen maakt het dan eindelijk ook mogelijk om een leidende rol te spelen bij de aanpassing van de economie aan het veranderende klimaat en de andere ecologische bedreigingen van de leefomgeving van de mens.

Zie vervolg.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *