De jonge generatie gaat de prijs betalen….. (2)

De generatie jongvolwassenen moet nu al voor de 2e maal de lasten van een grote economische crisis dragen:

 • Werkloosheid tijdens een mogelijk langdurig voortwoekerende pandemie;
 • Verlies van inkomen en mogelijk zelfs hun woonruimte;
 • Maatschappelijke sociale afstand en -isolatie;
 • Toekomstige nieuwe bezuinigingen door de overheid;
 • Aflossing van de enorme financiële schulden die nu door de overheid worden gemaakt;
 • Gebrek aan toekomstperspectief.

Tegelijkertijd zullen zij tijdens hun leven ook nog eens direct geconfronteerd worden met de gevolgen van de door hun voorgangers gepleegde roofbouw op het aardse leefmilieu:

 • Klimaatverandering – luchtvervuiling, zeespiegelstijging, waterovervloed én droogte;
 • Chemische vervuiling van de ondergrond, oceanen en atmosfeer;
 • Plastic vervuiling van de oceanen – afsterven van het leven in zee;
 • Vernietiging van de laatste ecologisch ongerepte gebieden en de biodiversiteit, mede oorzaak van de wereldwijde verspreiding van nieuwe virussen;
 • Wellicht nog andere pandemieën.

En dat in een internationale politieke wereld, waarin:

 • De machtige en bezittende rijkere klassen vooral voor zichzelf zorgen;
 • Landen nauwelijks nog samenwerken en internationale organisaties niet effectief meer functioneren;
 • Sprake is van permanent gespannen politieke verhoudingen tussen autoritaire regimes;
 • Grote landen de burgers van andere landen bestoken met desinformatie;
 • Zelfs de mogelijkheid van een kernoorlog niet uitgesloten is;
 • Een sterk verzwakt Europa kleine landen als Nederland tot politieke dwergen reduceert.
 • Ongecontroleerde ontwikkeling van bio technologie het bestaande aardse leven nog meer aantast;
 • Geen enkele waarborg meer bestaat voor de persoonlijke levenssfeer van een burger.

Deze generatie jongvolwassenen wordt impliciet met de volgende keuzes geconfronteerd:

 1. Pogen het eigen individuele leven in het nieuwe normaal zo goed of zo kwaad als het kan voort te zetten;
 2. Zich terugtrekken in lokale gemeenschappen, waar ze gezamenlijk lokaal het politieke heft in handen kunnen nemen;
 3. Massaal brede maatschappelijke democratisch politieke actie te ontwikkelen en nationale ontwikkelingen in een fundamenteel andere toekomstrichting te sturen.

Maar eerst is de politiek aan de beurt om nog dit jaar extra maatregelen voor de toekomst van deze generatie te treffen.

(Zie vervolg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *