De boeren zullen hulp nodig hebben

Bijna 20% van de Amerikanen, veelal met de laagste inkomens, is inmiddels werkloos. Hun leven veranderde in één maand radicaal. Want hun overheid biedt nauwelijks een financieel vangnet, om van de onbetaalbare particuliere gezondheidszorg maar niet te spreken. Voor hun dagelijks eten zijn velen van hen nu afhankelijk van de Voedselbank. Echter die hebben nu ook al nauwelijks voedsel meer.

De voedselproductie- en distributie in de Verenigde Staten is grotendeels lam gelegd, omdat de voedselverwerkingsindustrie niet meer functioneert. Niet alleen ten gevolge van door Corona besmette werknemers. Zonder grote horeca afnemers als McDonalds en minder vraag van de Supermarkten (minder klanten), is de hele keten verstoord. Met als gevolg dat de boeren hun gewassen nu maar gewoon onderploegen, hun melk in rivieren en beken laten stromen en hun vee afschieten.

De Nederlandse overheid heeft al vele miljarden in het bedrijfsleven gepompt, vooral om werkenden van inkomen te voorzien. Nu al is echter te voorzien dat de Agrarische sector (landbouw, veeteelt, tuinbouw etc.) het ook in Nederland erg zwaar gaat krijgen, zeker omdat het maar zeer de vraag is of de export naar Europa de komende maanden voldoende afzet kan leveren (opmerkingen van Rutte en Hoekstra over de Zuidelijke Europese landen waren in dit verband zeker niet bevorderlijk). Zo niet, dan zijn Amerikaanse toestanden niet uitgesloten. Dan zal er een boerenprotest komen van een heel andere orde dan de recente trekker optochten. Hoekstra kan beter nu al vele extra miljarden voor steun aan die sector gaan reserveren.

Het is maar te hopen dat Europese samenwerking er voor gaat zorgen dat geen sprake zal zijn van op grote schaal noodzakelijke voedselvernietiging door boeren.  Wellicht moet onze overheid daarnaast dan maar van de nood een deugd maken en op grote schaal de varkensboeren  en de vleesverwerkende industrie gaan saneren. Dat was ook voor het virus uitbrak toch al dringend noodzakelijk.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *