Wat we over Corona zouden moeten weten

Er zijn heel veel vragen over het Coronavirus, welke de wetenschap op dit moment nog niet kan beantwoorden. Derhalve varen bestuurders maatschappelijk op kortere termijn volstrekt blind in de mist bij het nemen- en plannen van maatregelen. Ze moeten sturen op basis van de best mogelijke inschattingen van deskundigen.

Van de influenza (griep) virussen weten we dat die circa 8% van de bevolking jaarlijks ziek maken, met een overlijdenspercentage van 0.1% (Amerikaanse cijfers). Ieder jaar wordt een wetenschappelijke inschatting gemaakt, welke influenzavirussen de kop op zullen gaan steken en worden daarvoor vaccinatieprogramma’s voor ouderen en mensen met een zwakke gezondheid (of met onderliggende andere medische problemen) ingepland. Deze voorbereiding is mogelijk omdat influenza virussen vooral bij lagere temperaturen in het najaar en de winter rondgaan als de meeste mensen dichter op elkaar binnen blijven, thuis of elders. Ook weten we dat bij ziekte door influenzavirussen sprake is van een tijdelijke immuniteit en enigerlei mate van groepsimmuniteit (70%?).

Bij het Corona-virus weten we nu al dat geen sprake is van winterse besmettingsgolven. Het virus woekerde in de warme landen in Azië gewoon door, binnen en buiten. We weten ook niet hoe dodelijk het virus is (we weten niet hoeveel doden zijn gevallen door corona en we weten niet hoeveel mensen besmet zijn). We weten ook niet hoe het algemene ziektebeeld is: er zijn besmette mensen zonder ziekteverschijnselen, met beperkte griepachtige verschijnselen (o.a. kinderen), met heftige griep verschijnselen en met levensbedreigende ademhalingsproblemen.

De belangrijkste vraag over het Corona virus die de wetenschap op zo kort mogelijke termijn moet zien te beantwoorden is de immuniteitsvraag.

  • Worden mensen, die besmet zijn en ziek zijn geweest, tijdelijk immuun voor besmetting door het virus? Zo ja:
    • Hoe lang duurt die immuniteit? Bij influenzavirussen (griep) is sprake van 1-2 jaar.
    • Geldt die immuniteit ook voor andere geografische- of gemuteerde varianten van het coronavirus?
  • Is bij alle, normaal gezonde, mensen sprake van die immuniteit of geldt dit slechts voor een deel van de bevolking?
  • Is groepsimmuniteit in geografisch gebieden voorzienbaar nadat een zeker percentage van de groep de ziekte heeft doorstaan? 
  • Zo lang geen betrouwbare informatie beschikbaar is over immuniteit: is er sprake van mensen die voor de tweede of zelfs de derde keer door het virus besmet zijn?

Zolang op deze vragen nog geen enkel enigszins betrouwbaar antwoord kan worden gegeven, is het in ieder geval absoluut zaak voor ouderen, voor gezonde mensen met bekende onderhuidse medische problemen en voor mensen met een zwakke gezondheid om besmetting met dit levensbedreigende virus te voorkomen. Want een werkzaam breed beschikbaar vaccin laat zeker nog een jaar tot anderhalf jaar op zich wachten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *