Filosofen, wat heb je aan ze in tijden van Corona?

Covid19 is niet onze vijand. Nee, het probeert ons iets te vertellen. Sommigen zeggen dat God ons iets probeert te vertellen, een soort kwaaie boodschap. Anderen zeggen dat de Goede God er niets aan kan doen maar dat het de Duivel is, met een soort pre-apocalyptische boodschap. Weer anderen (de seculiere versie van die beide), die lijden aan het complotsyndroom, zeggen dat het wereldwijde -Geheime Genootschap van de Elite- een stevige, vergiftigingsactie op de zwakken heeft losgelaten. Maar goed, dat zijn de kleintjes. 

De nuchtere Darwinisten zien Covid19 als een nuchtere boodschapper van de evolutiewetten. De economen aan de linkerzijde zeggen dat het neoliberale globalistische vrijemarktmechanisme een noodboodschap uitzendt. De historici zeggen dat het een normale migratieboodschap is en een voorbode van grote sociale veranderingen. De virologen, epidemiologen en microbiologen zeggen dat hun wetenschappelijke waarschuwende boodschapen aan alle overheden al vele jaren door politici zijn genegeerd, en dat Covid19 nu zelf maar weer eens een pandemische boodschap aan hen doorgeeft. 

En dan heb je nog de cultuurcritici, laat ik ze zo maar even samengarend noemen, die zeggen dat Covid19 de boodschap afgeeft dat er iets grondig mis is met onze levensstijl, ons consumentisme, individualisme, globalisme, en het falen van de representatieve democratie.  

Het nogal onbekende Covid19 is nog maar nauwelijks op gang gekomen of er is al een brede beweging opgestaan van mensen die van deze pandemie ‘iets willen leren’. Die denken een heldere of cryptische boodschap te hebben ontvangen, dus moeten ze er ook serieus iets van willen leren. Dat gebeurde ook bij andersoortige, man-made gigarampen: tijdens en na de grote wereldoorlogen, de grote economische depressies (1873 en1929), de nucleaire rampen van Hirosjima/Nagasaki, Tsjernobyl, Fukushima. We willen ervan leren.

Leren van de oorzaken is overigens iets anders dan leren van de gevolgen. Leren van de oorzaken is wetenschap: hoe ontstaat dit type virus, hoe is de werkzaamheid en verloopt de verspreiding ervan, hoe kun je het stoppen en dergelijke. Leren van de gevolgen is speculatie: wat doet een pandemische infectieziekte met de economie, met de gezondheidszorg, de sociale zekerheid, de politieke en culturele waarden etc. En moeten we die zaken langzamerhand niet eens grondig gaan herzien? Is er een nieuw tijdperk aangebroken, komt er een nieuwe wereldorde?

Als je je even beperkt tot de filosofen dan is er voor hen flink werk aan de winkel want er is een grote, wereldwijde existentiële crisis gaande, die om grote, scherpe, ethische en morele vragen vraagt. En in bevragen en doorvragen zijn filosofen erg goed. Toegepaste, praktische ethiekvragen: bedrijfsethiek, gezondheids/medische ethiek, bio-ethiek, media-ethiek, zorg-ethiek.

En hopelijk doen ze het dit keer in koor ( alstublieft): flink hard en activistisch gaan roepen naar de wereldleiders, en daarbij om steun vragen bij de geteisterde wereldbevolking.

Anders kunnen ze net zo goed gaan helpen met mondkapjes naaien of vakken gaan vullen. Kortom: zet ‘m op filosofen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *