De wereld tijdens en na Corona

Zoals ik eerder betoogde (zie artikel): we hebben geen flauw benul hoe ons persoonlijke toekomstige leven en – werken er tijdens en na de Corona epidemie uit zal zien. Een epidemie die zich zeker nog  2 jaar rondom ons zal afspelen. Onderzoekers van Harvard spraken gisteren al over 2025 als mogelijk eindpunt voor de 1.5 meter afstandsamenleving.

Wel kunnen we de omstandigheden inschatten die buiten onze persoonlijke levens van invloed zullen zijn op de wereld tijdens en na Corona.

Politiek is belangrijk dat de West-Europese landen van de EU zich omringd zullen weten door autoritaire regimes, die gebruik maken van de epidemie en de diepe economische recessie om demagogisch  hun ‘eigen volk eerst´ uit te venten en de angst en onveiligheid van de burgers te exploiteren om hun bewind te verstevigen of hun zgn. democratieën verder uit te hollen.

 • China dat zich na de epidemie nog sterker heeft ontwikkeld tot een volledig autoritaire digitale surveillance staat. Orwell’s ‘1984’ verhaal is er niks bij. Een grootmacht die wereldwijd zijn invloed financieel sterk aan het uitbreiden is: ZO Azië, Afrika, Zuid Amerika en de Europese Balkan. Bevolking: 1.4 mrd.
 • India die de Hindoe bevolking opzet tegen de Moslims en de relatief rijke Hindoes tegen de armen en de immigranten. Bevolking: 1.3 mrd.
 • De Verenigde Staten waar een ondemocratische minderheid van Republikeinen (30% bevolking?) onder leiding van een volstrekt gestoorde President met grof maar vooral subtiel geweld de democratische rechtsstaat afbreken. Bevolking: 320 mln.
 • Brazilië waar de relatief welvarende burgers een lokale Trump (Bolsenaro) in het zadel hielpen en waar de armen zwaar lijden onder de epidemie. Bevolking: 200 mln.
 • Rusland als eenman-eenpartijstaat. Bevolking: 142 mln.
 • Turkije als presidentiele dictatuur van Erdogan. Hij vind zijn macht belangrijker dan het aantal Corona doden. Bevolking: 80 mln. De overige landen van het Midden-Oosten werden al jaren grotendeels autoritair geleid.
 • Veel Aziatische, Afrikaanse en Zuid Amerikaanse landen zullen door de epidemie en hongersnoden in chaos vervallen tot (militaire) dictaturen.
 • Het Verenigd Koninkrijk dat na Brexit als speeltje van superkapitalisten denkt als separate macht geopolitiek een eigen rol te kunnen spelen. Bevolking: 64 mln.
 • De EU leden in Oost Europa, zoals Hongarije en Polen, die inmiddels nog nauwelijks als democratische rechtsstaten beschouwd kunnen worden.
 • De Verenigde Naties functioneren sedert het presidentschap van Trump al nauwelijks meer. De Navo was om dezelfde reden al grotendeels een lege huls geworden.

Binnen deze wereldwijde context moeten de Europese landen zich pogen staande te houden, ook nog eens tegenover de dagelijkse druk van lokale machtsbeluste populistische politici.

 • De West-Europese landen: Duitsland, Frankrijk, de Beneluxlanden, Scandinavië, de Baltische Staten, Ierland, Spanje, Portugal en Oostenrijk die nog functioneren als rechtsstaten met Italië als ernstig populistisch verzwakt lid.
 • De overige economisch arme EU leden: Griekenland, Tsjechië, Slowakije, Slovenië, Kroatië, Roemenië, Bulgarije, Cyprus, Malta zullen geen andere keus hebben dan allereerst hun directe korte termijn nationale eigen belang te volgen.

De wereldwijde handelsstromen zijn al diepgaand ontregeld, economisch zullen in de komende maanden nog andere fundamentele problemen ontstaan:

 • Verstoring in de voedselvoorziening: voedsel rottend op de velden (geen seizoenarbeiders beschikbaar) en in de distributiecentra (wegvallen transportmogelijkheden naar markten). Zelfs zien we al landen die export van voedsel verbieden (graan en groente) om zeker te zijn van voldoende voedsel voor de eigen bevolking. In de Derde wereld zullen op veel plaatsen hongersnoden op gaan treden.
 • Politiek en Economisch Protectionisme. Niet alleen eigen volk eerst, ook eigen ‘werk’ eerst: geen producten uit andere landen meer importeren, maar zo nodig duurder in eigen land maken.
 • Er zullen de komende jaren door ziekte en honger opnieuw grote vluchtelingenstromen op gang komen van Zuid naar Noord, en van Oost naar West.

Binnen dit raamwerk zal het heel erg moeilijk zijn voor de 19 Euro landen om zelfs maar in enigerlei mate als eenheid op te treden. Brusselse geboden zullen vaker ter zijde worden geschoven. We moeten maar hopen op een gezamenlijk optreden van Duitsland en Frankrijk, zodat in ieder geval de genoemde West Europese landen nog enige slagkracht kunnen ontwikkelen.

Nederland staat in de nieuwe politieke wereldcontext als klein land en als exportkampioen heel erg zwak. Dat zullen we allemaal, ook onze politici, de komende maanden gaan merken als de gevolgen daarvan zichtbaar worden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.