Corona en de toekomst: een inschatting

Het ontbreekt aan betrouwbare kennis (zie eerdere artikel) over de immuniteitseffecten van besmetting met het Covid-virus. Dus kunnen we op dit moment slechts concluderen dat alleen een nog vele maanden durende massale lockdown de verdere verspreiding van het virus in de westerse wereld in ‘beheerste’ banen kan leiden. Maar de illusie dat het virus dan ‘uitdooft’, net zoals bij influenza na de winter, is wensdenken.

Het virus is wereldwijd uitgebroken en zal nog jaren in de hele wereld rondwaren. Zelfs de idee dat we met een vaccin het virus wereldwijd kunnen uitroeien is nog vele jaren verwijderd van enige werkelijkheid.

De overgrote meerderheid van de gezonde, jongere (niet gepensioneerde) bevolking zal een lange lockdown situatie persoonlijk niet accepteren. Ook de druk om rekening te houden met de rampzalige economische gevolgen van de lockdown wordt nu al met de dag groter. Waarschijnlijk zal rond 1 Juli de lockdown grotendeels zijn opgeheven, misschien – net als nu al in andere landen -onder de verplichting mondkapjes te dragen.

In die situatie zal het virus zich weer verder verspreiden onder de relatief gezonde jongere bevolking, want ouderen en mensen met een op een of andere wijze verminderde weerstand zullen zich dan toch zelf wel blijven afzonderen. Misschien worden er voor deze groep (circa 33 % van de bevolking?) afzonderlijke maatregelen genomen (zoals nu al her en der wordt gesuggereerd). Hoe de situatie met een rondwarend virus onder de jongere gezondere bevolking zich zal ontwikkelen is nog volstrekt onduidelijk.    

Wel kun je inschatten dat:

  • De gezondheidszorg nog zeer lange tijd overbelast zal worden met Corona-zieken. Wellicht kunnen daarvoor aparte ziekenhuizen worden ingericht, om de gewone zorg ook weer door te kunnen laten gaan.
  • In Europa de onderlinge grenzen gedurende zeer verschillende perioden gesloten zullen worden (of gesloten zullen blijven) om hernieuwde ‘import’ van het virus te voorkomen (zie voorbeeld China).
  • Dat Europa (Amerika en andere grote landen) hernieuwde import van het virus uit de rest van de wereld op een of andere wijze zal willen voorkomen.
  • Wellicht wordt net als in het verleden (vaccinatieboekjes) een Corona paspoort  ingevoerd naast testen en koortsmeting aan de grenzen.
  • Dat in de Derde wereld (belangrijke grondstoffen leverancier) de epidemie het komend jaar vrijelijk massaal zal kunnen huishouden. Met een zwakke gezondheidszorg, een voedselvoorziening gebaseerd op open markten en de feitelijke onmogelijkheid tot lockdown, is dit niet te vermijden.

Het internationale vervoer van goederen tussen de continenten, maar ook binnen Europa, zal waarschijnlijk nog lange tijd structureel ontregeld blijven. De fabricage van producten en de daaruit voortkomende handelsstromen zullen hun oude kanalen logistiek niet meer zomaar kunnen volgen.

Personenverkeer binnen Europa en naar de rest van de wereld zal niet alleen ernstig worden belemmerd, de vraag is zelfs of veel mensen, behalve om dringend zakelijke redenen, het risico zullen willen nemen. Wie wil er met onbekenden in een vol vliegtuig zitten?

Wellicht pogen Zuid-Europese landen om urgente economische redenen het toerisme weer op gang te brengen), maar het succes daarvan zal beperkt zijn of zich beperken tot jongeren (welk gezin zal nog willen reizen, wil eventueel afhankelijk zijn van de buitenlandse gezondheidszorg?). 

De economische ramp zal nu al snel een steeds grotere omvang aan nemen. Doen alsof na drie maanden alles economisch weer normaal zal worden (uitgangpunt huidige overheidssteun) is onzinnig. In de Verenigde Staten met zijn flexibele arbeidsmarkt werden de afgelopen twee weken alleen al 10 mln. mensen ontslagen. Evenveel als de hele Nederlandse werkende bevolking.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *