Overheid: verschiet ons kruit niet te snel!

De Amerikaanse regering heeft 2 duizend miljard dollar uitgetrokken om de economie te ondersteunen. Een deel daarvan gaat rechtstreeks via cheques naar de burgers. Logisch: er bestaat daar immers geen nationale werkloosheidsregeling.

Waar de rest van dat enorme bedrag nu naar toe zou moeten gaan is mij onduidelijk, ik ben bang naar de verkeerde dingen en groepen. Terwijl je al dat nieuwe geld alleen maar zou moeten uitgeven aan zaken die alle burgers ten goede komen. Tenslotte zullen de burgers dit geleende geld in de toekomst via belastingen en bezuinigingen terug moeten betalen!

Als de burgers geen geld uitgeven, behalve aan basisvoorzieningen als voedsel, hebben de meeste bedrijven weinig te verkopen en te produceren, en zullen zeker niet voor de toekomst te investeren. In Europa bijvoorbeeld leggen de autofabrikanten hun productie stil, er worden immers bijna geen auto’s verkocht. Volkswagen zal derhalve voorlopig ook geen nieuwe machines kopen.

Behalve voor basisproducten als voedsel, olie en dergelijke, ligt in Europa en Amerika ook de export en dus de import grotendeels stil. Dus opnieuw de vraag: op welke wijze zouden overheden op korte termijn de economie kunnen stimuleren weer terug te keren naar de pré-corona situatie?

Het belangrijkste lijkt me om als overheid ons kruit niet te vroeg te verschieten.  Ondersteun nu de bedrijfssectoren en de bedrijven die essentieel zijn voor de basisvoorzieningen in een land en bepaal welke dat zijn. Bepaal in Europees verband welke productievoorzieningen voor Europa op korte termijn peil gehouden moeten worden (geneesmiddelen, voedsel, energie e.d.).

Laat de vrije markt zich voor de rest zelf maar redden. Het in de nabije toekomst snel groeiend aantal werkloze burgers zal het centrale economische probleem van de overheden worden en daar zul je dus je oorlogskas voor moeten bewaren. Zonder burgers die überhaupt geld uit kunnen geven is er immers helemaal geen economie meer.

De economische modellen van de economen en planbureaus werken in deze situatie niet meer. Je kunt al die uitkomsten van het nieuwe CPB onderzoek, dat vandaag bekend werd, rustig met een korreltje zout nemen. Die lijken eerder op voorspellingen dat alles over een paar maanden gewoon weer op oude voet verder gaat. Maar dat is maar zeer de vraag.

Postscriptum. Groen Links vroeg in de Kamer om ondersteuning van de Kappersbranche. Typisch een beroep dat persoonsgebonden is met weinig benodigde bedrijfsmiddelen (scharen en föhnen) die je overal, aan huis en zelfs buiten kunt uitoefenen. De Kappersbranche ( behalve het personeel zelf) ondersteunen betekent slechts geld sluizen naar de eigenaren van de kappers panden. Wat is het nut daarvan?

Eén gedachte over “Overheid: verschiet ons kruit niet te snel!”

  1. Wat een goede beschouwing
    Ai, wat komen we in Nederland onze eerdere keuzes nu tegen. Vandaag en gisteren een ontluisterend bewijs van de wijze waarop we in de zorgsector gemakkelijk hebben gedacht over efficiencyverbeteringen, een zogenaamd ‘slim omgaan met middelen’. De voorzitter van de ICzorgartsen schetste een perfect beeld van hoe we het uit de hand hebben laten lopen. Niet alleen de VVD-hoek – al liep die wel voorop – maar ook andere partijen en zeker ook wij als burgers, die deze ontwikkelingen in de jaren 2013-2018 van harte of stilzwijgend hebben gesteund. We worden voor wat betreft de zorg nu met de neus op de feiten gedrukt. We vergeten nu het tekort en de efficiency consequenties in het onderwijs, bij de politie, de opvangcapaciteit voor inburgering van immigranten etc. Dat krijgen we later wel op onze boterham. Helemaal eens met de oproep om voorzichtig te zijn met te grote steunpakketten nu van overheidszijde. We hebben straks bij uitbraak-2 en uitbraak-3 (de vogelgriep kan zich ook muteren) nog wat nodig. Logisch om de velen die nu schade leiden op enkele essentiële punten te steunen, maar alles redden lukt niet. Laten we dat maar eerlijk onder ogen zien

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *