Corona economie 1

Mark Rutte meldde naar aanleiding van de Corona epidemie dat de Nederlandse economie wel een stootje kan hebben. Hij deed dit waarschijnlijk om paniek te voorkomen. Want het effect zal waarschijnlijk geen stootje zijn, maar een dreun.

Tel maar op:

  • Wereldwijd is de levering van goederen en diensten in ernstige mate verstoord. Daardoor vallen bedrijven stil wegens gebrek aan halffabricaten en onderdelen. Daardoor valt het transport stil en alle dienstverlening rond transport. Ook winkels en webshops zullen daar grote last van gaan krijgen. Het effect: gebrek aan werk, werktijdverkorting en ontslag van werknemers, allereerst in de flexibele schil (contractanten en zzp’ ers).
  • Wereldwijd is het vervoer van mensen (zakenreizen en vakanties) in alle reissectoren ( vliegen, treinen, metro´s, bussen) één klap sterk terug gelopen.  Het effect: gebrek aan werk bij vervoersbedrijven, reisbureaus, hotels, horeca, toeristische instellingen, derhalve werktijdverkorting en ontslag van werknemers.
  • Bedrijven, instellingen en overheidsorganen in Europa en Azië die nog wel door kunnen werken hebben te kampen met afwezigheid van medewerkers door ziekte en quarantaine maatregelen. Die kunnen daardoor niet meer effectief functioneren.
  • De medische sector in Europa lijkt volledig ontregeld te gaan raken (zie het Italiaanse voorbeeld) waar patiënten en personeel nog lange tijd de gevolgen van zullen ondervinden.
  • Ook al kunnen we best wat spullen uit China missen, de aankoop van een nieuwe i-Phone kan best worden uitgesteld, ook essentiële producten worden niet geleverd: bijvoorbeeld (grondstoffen voor) medicijnen en daar zullen patiënten in heel Europa vele maanden last van gaan krijgen, zeker in landen waar medicijnen goedkoop zijn….
  • Kortom de aanbodzijde van de economie is wereldwijd ernstig ontregeld, en dat zal grote effecten hebben op de winstgevendheid van bedrijven, de investeringen en op de werkgelegenheid.
  • Maar ook de vraagzijde van de economie is verstoord. Consumenten houden de hand op de knip in onzekere tijden, zeker na de recente beurskrach, sommige spullen zijn niet eens meer te koop en bedrijven krijgen dus ook van die zijde minder inkomsten.
  • Door de bijna gratis krediet politiek van de Centrale Banken zijn veel bedrijven overmatig gefinancierd. Zwakke bedrijven zullen omvallen, een nieuw soort kredietcrises, waarvan het effect op de banken totaal onbekend is. Maar daar hoeven we niet optimistisch over te zijn. De financiële sector ( banken etc.) staat er echt niet veel beter voor dan in 2008, zo waarschuwen deskundigen al jaren. Er is geen enkele inschatting te maken wat voor effecten in die sector zullen optreden.
  • Bij deze opmerkingen is niet eens rekening gehouden met het verder wereldwijd uitbreken of doorbreken van het virus. De chaos in Italië levert nu al een economische schade die nog jaren na zal werken.

De economische dreun die we kunnen verwachten, staat nog in geen verhouding tot de maatschappelijke ontregeling die ons zal treffen mocht het virus zich in brede lagen van de bevolking verspreiden. Nu al zouden we moeten beginnen uit de huidige situatie lessen te trekken voor de toekomst. Gewoon het lijntje doortrekken na een economisch, maatschappelijk dipje, zal zeker niet meer lukken. Dat zullen de beurzen ook door gaan krijgen. De toekomst valt even niet meer te voorspellen.

Wij als burgers zullen via onze overheid, de enige instantie die centraal kan optreden, nog meer dan in 2008 voor de schade, materieel, immaterieel (gezondheid) en maatschappelijk opdraaien. Want de bedrijven beschermen hun winst, maar wentelen hun schade altijd weer af op overheden en werknemers (burgers).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *