Corona economie 2 : economische steun aan bedrijven

Terwijl de medische sector de pandemie bestrijdt en de burgers binnen zitten, wordt de regering in Den Haag overspoeld met steunverzoeken van bedrijven en belangenbehartigende lobbyisten.

We moeten hopen dat de politici geleerd hebben van de financiële crisis in 2008 en de (tenminste voor de burgers..) 7 jaar durende economische recessie daarna. 

Het gaat nu niet meer om een economisch stootje of een economische dreun, we kunnen rustig spreken van een economische aardbeving. Het zou me niet verbazen als we tegen het einde van het jaar een werkloosheid kennen van 10-15%, wellicht nog wel meer. Het wereldwijde economische systeem is totaal ontregeld en een meerderheid van de bedrijven heeft een overmaat aan (goedkoop verstrekte) leningen. Er zijn nauwelijks nog bedrijven die niet kunnen omvallen, dat geldt ook voor de banken.

We zullen volgens de plannen van Wopke Hoekstra als burgers zeker 50.000 euro per huishouden lenen om de economie te ondersteunen (50 mrd). Dit keer zouden we verstandig moeten zijn en zorgen dat dit geld op de juiste plaatsen terecht komt.

Wat we dus niet moeten doen: Geld indirect naar kapitaalverschaffers laten stromen ter compensatie van economische schade. Dat wil zeggen: niet naar aandeelhouders en andere financiers. Natuurlijk zullen we wel weer de banken overeind moeten houden,  zoals we in 2008 geleerd hebben zijn die essentieel voor het maatschappelijk functioneren.

Derhalve zou het juist zijn bedrijven alleen te steunen:

  • via achtergestelde leningen,
  • op voorwaarde dat deze bedrijven op geen enkele directe of indirecte wijze winst uitkeren (of eigen aandelen opkopen), bonussen betalen, kapitaal naar het buitenland sluizen e.d. , voordat de leningen afbetaald zijn.

Let maar op: dergelijke regels zouden furore veroorzaken!

Bedrijven zijn in abstracte zin feitelijk een organisatorisch samenspel van mensen, bedrijfsmiddelen en financieel kapitaal. In een zware economische depressie kan geïnvesteerd financieel kapitaal zich niet uit bedrijven bevrijden, de bedrijfsmiddelen kunnen elders gebruikt worden, dus moet je je als overheid concentreren op de economische ondersteuning van de werknemers (burgers). Dat heeft de  crises in de jaren dertig van de vorige eeuw ons ook geleerd.

Laten we niet doen alsof de vanzelfsprekende economische wetten van het liberale kapitalisme nog geldig zijn. Wij als democratische samenleving van burgers dienen te bepalen hoe wij onze maatschappij de komende jaren economisch  door kunnen laten functioneren en hoe we het door Hoekstra namens ons te lenen geld daarvoor besteden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.