Corona crisis: hoe naar de toekomst te kijken?

Als je als burger nu naar de toekomst kijkt, zou je je niet bezig moeten houden met hoe de toekomst er uit zou moeten zien. We moeten ons als individuele burgers vooral bezig houden met de omstandigheden die je redelijkerwijs (wetenschappelijk/ deskundig gezien of praktisch gezien met je boerenverstand) zou kunnen verwachten.

Dus niet uitgaan van politieke ideologische opinies. Dus niet uitgaan van welke belangen dan ook (persoonlijk, financieel, status en macht). Dat doen wereldwijd al die politieke en economische machthebbers wel en dat zou voor de onze burgerlijke maatschappij op langere termijn wel eens echt rampzalig kunnen zijn 

Trump en Johnson denken de economie weer snel (binnen enkele weken) op te kunnen starten en trekken daar nu al bijna oneindige financiële budgetten voor uit. Maar of al die enorme op korte termijn geleende gelden enig effect zullen sorteren om de welvaart voor alle burgers, niet alleen de rijken, in de toekomst op peil te kunnen houden is maar zeer de vraag. Vergeet niet: economie is geen wetenschap maar een stelsel van politieke ideologie, regels, gebruiken, verwachtingen en vooral economische macht.

Het is te verwachten dat de Corona pandemie in de Westerse wereld nog minstens een jaar door zal woeden. Nog zeker een jaar zullen grotere en kleinere besmettingsgolven optreden. Dat heeft het verleden geleerd en dat zegt de epidemische theorie. Een vaccin wordt nog niet binnen een jaar voorzien. Dus uiteindelijk zal zeker 50% van de bevolking besmet worden. Het is nog onbekend of  binnen bevolkingsgroepen daarna een graad van immuniteit zal ontstaan, want we weten ook nog niet hoe snel het virus muteert.

We kunnen ook verwachten dat door het ontbreken van goede gezondheidsvoorzieningen en stabiele bestuurlijke structuren het virus in de derde wereld op enorme schaal huis zal gaan houden. In Afrika, het Midden- en Nabije Oosten, Zuid-Amerika en de voormalige Sovjet Unie is de epidemie voor ons nog niet echt zichtbaar. We weten niet hoe de situatie daar is door gebrek aan informatie. Er bestaat over de situatie in die gebieden veelal geen politiek onafhankelijke berichtgeving. Rusland onderdrukt zelfs actief zoveel mogelijk informatie over het virus. Maar ook informatie uit China wordt inmiddels compleet politiek gestuurd.

De epidemische en economische chaos die het komend jaar op zal treden, zal zeker ook tot een of andere vorm van politieke chaos leiden naarmate narcistische – en autocratische leiders hun macht (en de macht van hun land) in zowel nationale als internationale sferen pogen te stutten of uit te breiden.   

In de geschetste situatie zullen de commerciële- en logistieke handelsstromen zich zeker niet binnen een jaar kunnen herstellen. De vraag of zelfs of dat op voorzienbare termijn zal gebeuren. Daar zullen we dus ook voor onze eigen persoonlijke toekomst rekening mee moeten houden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *