´Rent-seeking: eigenlijk afpersing

Eén van de belangrijkste gevolgen van de overheersing van de Westerse economieën door financiële markten, is het inmiddels alles doordringende verschijnsel dat economen ‘rent-seeking’ noemen.

Als je veel economische macht hebt, bijvoorbeeld omdat je als bedrijf weinig concurrentie hebt, dan ben je vrij om de prijs van je product te optimaliseren: je stelt de prijs vast op een zodanig hoog niveau dat je klanten nog net niet afhaken. Een bekend voorbeeld is Microsoft dat zijn Office software inmiddels letterlijk verhuurd op jaarbasis.

Rent-seeking: het opdrijven van prijzen naar een voor de markt nog net acceptabel niveau door economisch machtigen, zie je tegenwoordig in alle economische sectoren: farmacie, digitech-bedrijven, verhuur van woningen en bedrijfspanden, luxe (kleding ea) artikelen.

Dit verschijnsel deed zich al vaker voor in de geschiedenis, vooral in perioden van gebrek aan economische dynamiek, zoals bijvoorbeeld in Nederland in de 18e eeuw (de pruikentijd). Ook toen poogden de kapitaalkrachtigen zoveel mogelijk rendement uit hun kapitaal te halen, zonder nieuwe economische initiatieven te nemen.

Rent-seeking kun je ook zien als een vorm van economische afpersing van gemiddelde burgers door de economisch machtigen. Rijkere burgers volgen nu zelf ook dat voorbeeld: goedkope huizen opkopen om te verhuren met kortlopende tweejarige huurcontracten. Een vorm van afpersing van jongeren.

Het gevolg is een aanzienlijke overheveling van besteedbaar inkomen van gewone burgers naar reeds kapitaalkrachtigen, die met dit extra inkomen hun rent-seeking activiteiten nog verder uitbreiden.

Deze vorm van financiële toe-eigening vergroot noch de welvaart noch het welzijn van een land. Het vergroot slechts de inkomens- en vermogensverschillen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *