Populisme: ontbrekende legitimiteit overheid

In een democratie wordt de door de burgers ervaren legitimiteit van de macht van bestuurders en politici in de eerste plaats bepaald door de wijze waarop deze nationaal de burgers beschermen en de belangen van de burgers behartigen.

Inmiddels zie je door heel Europa heen, ook in Nederland, dat rond de helft van de bevolking (zie bijvoorbeeld Brexit) duidelijk van mening is dat de machtigen de burgers niet meer beschermen tegen de bedreigingen die fundamenteel hun dagelijks leven aantasten.

Het universalisme van de intellectuele voorhoede, het economisch neoliberalisme van de vrije marktdenkers en het evangelie van het individualisme roepen nu forse tegenkrachten op, welke onder de noemer populisme door de bovenlaag in de samenleving worden afgewezen. Maar je ziet in Groot Brittannië dat die tegenkrachten inmiddels leiden tot politieke chaos en forse economische neergang.

Wellicht moeten politici zich duidelijker afvragen welke bescherming de burgers vragen. Bijvoorbeeld tegen ambtelijke instanties die er al jaren niet in slagen vergoedingen toe te kennen voor enig zwaar beschadigd huis in het aardbevingsgebied in Groningen. En tegen.., en tegen…, en tegen. Een lange lijst is eenvoudig op te stellen. Maar de economische ideologie en politieke-bestuurlijke stroperigheid van de bovenlaag verhindert hen te denken vanuit het gezichtspunt van de burger. Daar zullen ze nog een behoorlijke prijs voor betalen, net als in Engeland. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *