Identiteit als politiek

Radicale identiteitspolitiek voerende activisten willen macht over anderen (outgroup) en applaus van hun peergroup. En dat terwijl het hen veelal ontbreekt aan grondige feitenkennis, bewezen competentie en nette debatvaardigheden om een geloofwaardig identiteitsverhaal te kunnen onderbouwen. Radicale identiteitspolitieke activisten zijn getrainde fopslachtoffers die uit zijn op een moreel standbeeld. Die gedachtengang wordt toch niet door de eerste de besten met overtuigingskracht neergezet: J.Peterson, J.Haidt, S.Harris, F.Fukuyama.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.