Oorzaak Stress en Burnout

TNO publiceerde kortgeleden een rapport, waarin geconcludeerd werd dat werknemers tegenwoordig meer lijden aan werkstress en burn-out. Als belangrijkste reden zagen de onderzoekers dat veel werknemers tegenwoordig een gebrek aan autonomie in hun werk ervaren en zich vaker dan vroeger opgejaagd voelen. Waarom werknemers dit ervaren konden de onderzoekers niet vaststellen….

Een voor de hand liggende reden is het binnen de meeste organisaties allesoverheersende streven naar efficiency: zo veel mogelijk doen met zo weinig mogelijk mensen. Er is inmiddels een hele generatie managers en werknemers opgegroeid die dit volstrekt vanzelfsprekend vinden, niet beseffend dat slechts sprake is van een kapitalistisch geloofsdogma.

Je moet als werknemer vaak 24/7 beschikbaar zijn of op 7 dagen zelfs werkuren beschikbaar stellen tussen 7:00 en 22:00. Dat werken gaat onder hoge werkdruk: snel,snel,snel , maar wel volgens de werkprotocollen.

Managers die willen presteren proberen hun op een spreadsheet uitgerekende mogelijke besparingen, opgelegd door directie, bestuurders en consultants, te realiseren door hun medewerkers heel weinig eigen ruimte te geven om van de werkregels af te wijken.

Detailbesturing door managers van werkminuten van werknemers en voortdurende prestatie rapportages, leiden tot uiterst benauwende werkomstandigheden. Ik aarzel niet om het als een moderne, zij het overeengekomen, vorm van slavernij te betitelen. En arbeidsslaven die deze manier van werken niet aan kunnen, wijten dit veelal ook nog eens aan zichzelf volgens een ander cultureel geloofsdogma (falen is je eigen schuld).

Zie ook het volgende artikel van Chris Koopmans.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *