Waarom zo snel van het gas af?

Zoals Arjen Lubach in 2018 al aantoonde: Nederland wekt zelf nog niet eens 3 % duurzame energie op via zon en wind. De andere 3% komt van CO2 producerende verbranding van hout in elektriciteitscentrales. Dat percentage zal snel toe kunnen nemen door de lopende bouw van windmolenparken op zee en zonnecentrales op het platteland. Maar met de in uitvoering zijnde plannen is het elektriciteits-hoogspanningsnetwerk van Tennet inmiddels ook vol gepland. Iedereen die nu nog plannen indient krijgt njet als antwoord: dan moet eerst het netwerk met bovengrondse hoogspanningsmasten worden uitgebreid. Waarvoor een vergunningsprocedure van jaren (en dito bezwaarprocedures) nodig is.

Kortom Nederland kan de komende tien jaar maar stap voor stap zijn duurzame energieproductie opvoeren. Vanwaar dan die druk op de burgers om snel van het gas af te koppelen (hogere gasprijzen en hogere belastingen)? Moeten we weer eens concluderen dat politici meer hechten aan politiek goedgekeurde doelen/plannen in plaats van het ook werkelijke tot uitvoering kunnen brengen van die plannen?

De komende jaren stoken de energiecentrales dus nog gewoon door op goedkope kolen en gas. Het zullen meestal wel kolen zijn, want onze bestuurders willen niet graag gas importeren, hoe goedkoop het ook beschikbaar is vanuit het buitenland. Dat tast de handelsbalans aan (die al tientallen jaren een enorm overschot vertoont). Liever tasten ze de betalingsbalans van de burgers aan (die al jaren een enorm tekort vertoont).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *